NRK Meny
Normal

- Oddetallskjøringen hjalp

Det eneste tiltaket som hadde effekt mot luftforurensning i Bergen i fjor vinter, var kjøreforbud for biler som ikke hadde oddetall i registreringsnummeret.

Danmarks plass

Da dette bildet ble tatt var verdien på NO2 på 224, da var det helseskadelig å være ute. Enkelte dager var den opp mott 400 mikrogram nitrogendioksid.

Foto: Jan Inge Ebbesvik / NRK

En ny rapport laget av Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at trafikktallene i byen bare sank den ene dagen da halve bilparken fikk kjøreforbud, skriver Bergens Tidende.

Oddetallskjøring ble kun iverksatt én dag, 15. januar. Da ble antallet biler i rushtiden redusert med 27 prosent. Dagen etter bedret værforholdene seg og ordningen ble avviklet.

– Jeg vil si at oddetallskjøring var en suksess. Men det er ikke sikkert det ville blitt det på lang sikt. Erfaring fra for eksempel Hellas viser at mange familier skaffer seg to biler, en med oddetall og en med partall når slike ordninger blir brukt ofte, sier avdelingsleder Arvid Strand i TØI.

Ordningen skapte mye frustrasjon blant befolkningen, og like etter at ordningen ble satt i verk ble det opprettet en gruppe mot på Facebook.

Et annet tiltak som ble iverksatt i fjor, var ekstra ekspressbusser. Direktebussene hadde ikke effekt på trafikktallene og heller ikke på forurensningen.

– Busser skaper også forurensning, og de kjørte jo til dels tomme ut igjen av sentrum for å hente flere passasjerer, sier avdelingsleder Arvid Strand i TØI.

De ekstra bussene som ble satt inn, kostet fylkeskommunen rundt 200.000 kroner dagen.

Siste video

Programleiar: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik