NRK Meny
Normal

- Kysten kan bli asfaltert

Tankskip med 300.000 tonn olje går i skytteltrafikk til Mongstad. Havnedirektør frykter dårlig lokal beredskap kan føre til en miljøkatastrofe av uante dimensjoner.

Oljelense lag hellesøy

LOKALT ANSVAR: Det er hver enkelt kystkommune som har ansvaret for opprydning i strandsonen etter oljeutslipp. Her på Hellesøy etter 'Server'-forliset.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

- Depotene og lensene som kommunene langs kysten har, er et piss i havet, sier havnedirektør i Bergen, Gunvald Isaksen, til NRKHordaland.no.

Kysten er delt inn i interkommunale utvalg mot akutt forurensing, som skal rydde opp i strandsonen det som større utstyr fra staten og oljeselskapene ikke klarer å samle opp. Stort sett dreier det seg om spader, verneutstyr og noen hundre meter med oljelenser.

Gunvald Isaksen

KRITISK: Havnedirektør Gunvald Isaksen

Foto: Kristian Hovstad / NRK

Krever mer fra staten

Havnedirektøren mener beredskapen i kystkommunene er så dårlig at de er sjanseløse selv overfor utslipp i strandsonen som i mengde er mindre enn Statfjord A-utslippet. Isaksen er selv ansvarlig for oljevernberedskapen i 22 kommuner på Vestlandet, og mener manglende statlige tilskudd er årsaken til dagens situasjon i de lokale depotene.

Nå krever han at staten bevilger mer penger til den lokale beredskapen, slik at den store katastrofen kan unngås.

- Hvis et tankskip med 300.000 tonn olje skulle gå på grunn på vei inn til Mongstad, blir hele kysten fra Bergen til Vestfjorden asfaltert, sier Isaksen.

- Beredskapen god nok

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen (A) mener den lokale beredskapen er god nok.

- Jeg mener det helt riktig å holde fast på at kommunene har ansvaret for den akutte beredskapen ved mindre uhell. Regjeringen har styrket bevilgningene til kommunene betraktelig, men det er kommunene selv som velger hva som skal prioriteres, sier Pedersen til NRKHordaland.no.

- For øvrig er det Kystverket som overtar ansvaret ved større uhell. Vi har også styrket bevilgningene til oljevernberedskapen betraktelig det siste året, blant annet til fornying av depotene langs kysten, sier ministeren.

Pedersen legger likevel til at det kan bli aktuelt å øremerke deler av midlene til kommunene til opprusting av depotene.