- Jo flere dyr, jo mer sykdom

Dyrlege Ulf Erlandsen sier husdyr kan bli syke av å bo på dårlige dyrepensjonater.

Mattilsynet har i år mottatt uvanlig mange bekymringsmeldinger fra dyreeiere som har sett hvordan kjæledyrene deres har bodd på dyrepensjonat i ferien.

Dårlige dyrepensjonater kan gjøre dyr syke, mener dyrlege Ulf Erlandsen.

- Jo flere dyr man putter på et sted, jo høyere sykdomsforekomst er det. Er man lite flink til å takle sykdom som dukker opp, kan sykdom selvfølgelig spre seg uten at man tar nok affære, sier han.

Må ta sitt eget ansvar

Mattilsynet i Bergen skal nå forsøke å følge opp meldingene med tilsyn, men rekker ikke over alle pensjonat da dette er tidkrevende og vanskelige tilsynsbesøk, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

- Likevel er det den enkelte dyreeierpensjonateier som her må ta sitt eget ansvar, skriver Paal Fennell som er distriktssjef for distriktskontoret for Bergen.

Skal være godkjent

Mattilsynet presiserer at de ikke ønsker å henge ut pensjonat, men varsler at godkjenningen kan bli inndratt for enkelte pensjonat dersom det viser seg at de ikke klarer de forpliktelsene de har påtatt seg.

Dyrepensjonat skal være godkjent av Mattilsynet.

Mattilsynets sjekkliste:

  • Får dyrene nok vann og mat?
  • Blir burene renset jevnlig?
  • Står rovdyr og byttedyr atskilt så de ikke skremmer hverandre? Bur med rotter og fugler skal for eksempel ikke stå ved siden av hverandre.
  • Er det egnede lokaler for dyrene?
  • Er det for mange dyr på pensjonatet?
  • Er luft og temperatur tilpasset dyrene?
  • Får dyrene nødvendig hjelp ved sykdom?