- Blir svindlet av gjeldsrågivere

NRK er felt i PFU for denne saken. Forbrukermyndighetene krever en godkjenningsordning for å få bukt med useriøse gjeldsrådgivere.

Bil i garasje

Her har bilen stått i syv måneder. Gjeldsrådgiveren sitter med nøklene.

Foto: Ingrid Losnegård / NRK

Innholdet i denne artikkelen er blitt klaget inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU), og konklusjonen er at NRK har brutt god presseskikk. Nederst i artikkelen kan du lese hele uttalelsen fra PFU.

Les: Avgjørelsen i PFU - og nederst i denne artikkelen.

Har du noen gang sett ”Luksusfellen” på TV3 og lurt på hvordan noen kan rote til økonomien sin så til de grader?

Problemet er kanskje vanligere enn du tror.

I følge Namsfogden i Oslo åpnes det i dag rekordmange gjeldsordninger fordi privatpersoner mister kontroll over egen økonomi. Slik er det mange steder i landet.

– Pågangen er stor og spesielt har den vært stor nå de siste to-tre månedene. Veldig mange av de som henvender seg til oss har ganske store økonomiske problemer. Det er gjerne ofte familier som sliter med å få endene til å møtes, sier Ove Rønhovde som er leder for Bergen kommune sin gjeldsrådgivningstjeneste.

Blir svindlet av rådgiveren

Mange av dem velger å søke hjelp hos private gjeldsrådgivere, men ender opp med enda større gjeld. Grunnen er useriøse gjeldsrådgivere.

– Vi har besøkt ti tilfeldige gjeldsrådgivere for å se hva de kan tilby forbrukerne. Det vi fant var at det er et veldig stort sprik når det gjelder kvalitet og seriøsitet hos disse selskapene, forteller Jurge Jensen som er Fagdirektør i Forbrukerrådet.

(artikkelen fortsetter under videoen)

– Jeg føler meg lurt

Småbarnsfaren Helge Rasmussen fra Bergen tok kontakt med gjeldsrådgivingsfirmaet Zapp Finans for å komme seg ut av gjeldskrisen sin.

Løsningen som ble forslått var å la gjeldsrådgiveren selge bilen og båten hans for å kvitte seg med gjelden. Nå har båten forsvunnet, og bilen fant han stående i et parkeringshus.

– Vi tok kontakt med Zapp Finans, tidligere Bjørgvin Finans, som skulle hjelpe oss med å selge bilen slik at vi fikk sanert gjelden på bilen. Men her står den. Og her har den sikkert stått i sju måneder. Minst, sier Rasmussen fortvilt.

Parkeringsavgiften for bilen tikker og går for hver dag som går, og er i ferd med å bikke 71 000 kroner.

– Det er trist at det går an. Vi ber om hjelp og det er denne hjelpen vi får. Gjelden stiger enda mer. Jeg ble helt oppgitt. Jeg følte meg lurt og svindlet og er rett og slett rasende, sier Rasmussen.

Nå har han anmeldt rådgiveren hos Zapp Finans for bedrageri og grovt underslag.

Firmaet vil ikke snakke med NRK, men har via sin advokat sagt at:

«Anklagene fra Helge Rasmussen fremstår for Zapp Finans som uforståelige og meningsløse, så meget mer som Zapp Finans så langt har nedlagt et betydelig arbeid for Helge Rasmussen uten å fakturere han en krone.»

Krever godkjenningsordning

Fordi hvem som helst kan kalle seg for gjeldsrådgivere, advarer Gjeldsofferalliansen folk mot å søke hjelp hos private rådgivere.

– Det er stort sett svindel. De kommer med store løfter og lover grunn og grønne skoger, men det er ikke alltid, heller sjelden at det medfører noe. Og honorarene er ofte skyhøye, sier Bengt Scheldt som er leder i Gjeldsofferalliansen.

Les mer: - Matvareprisene øker i høst | Norges Bank setter opp renta

Nå vil forbrukermyndighetene ha faste krav til hvem som kan kalle seg for gjeldsrådgivere.

– Vi mener at det må innføres en eller annen form for konsesjonskrav og et kompetansekrav for de som utøver gjeldsrådgiving til privatpersoner. Senere må det også føres tilsyn med disse virksomhetene om de faktisk holder det de lover til kundene sine, sier Jurge Jensen i Forbrukerrådet.

Verst i Bergen

Særlig ille er tilstandene i Bergen. På grunn av stor pågang hos Bergen kommune sine gjeldsrådgivere, må folk vente i tre måneder for å få time. Det har private aktører sett sitt snitt til å utnytte.

– Bergen er i en særstilling. Der har det jo tydeligvis samlet seg en fire-fem ganske lugubre firmaer. Det er ingen i Bergen som vi vil anbefale. Det er merkelig at det nesten er flere i Bergen enn det er i Oslo, sier Scheldt hos Gjeldsofferalliansen.

Mener NRK har brutt god presseskikk

Innholdet i denne artikkelen ble klaget inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU). Her er uttalelsen fra PFU etter at utvalget behandlet saken 27. september 2011:

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en reportasje i NRK Vestlandsrevyen og en nettartikkel om useriøse gjeldsrådgivere. Klager er et navngitt firma som ifølge NRKs kilde ikke har løst hans gjeldsproblem knyttet til en bil og en båt. Firmaet skulle sørge for å få disse solgt, men i reportasjen heter det at bilen fortsatt står i en garasje og båten er «vekk». Klager, via advokat, mener NRK har opptrådt i strid med god presseskikk fordi tv-kanalen har unnlatt å gi opplysninger som ville framstilt forholdet helt annerledes.


NRK avviser klagen. Det anføres at reportasjens tema var useriøse gjeldsrådgivere og at kunden ikke har fått løst sitt problem. Når det gjelder opplysningene om bil-og båtsalget, mener NRK at dette var informasjon som både var komplisert og unødvendig i forholdt til tema. Det vises til at bilen, i alle fall på publiseringstidspunktet, fortsatt sto i garasje og at klageren hadde nøkkelen.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis peke på at det tilhører journalistikkens fremsteoppgaver å bidra til å beskytte enkeltmennesker og grupper, slik det er formulert i Vær Varsom-plakatens punkt 1.5. NRK var i det foreliggende tilfellet i sin fulle rett til å sette søkelys på useriøse gjeldsrådgivere, og også fokusere på enkeltfirmaer og enkeltsaker. Klager har heller ikke bestridt denne retten.


Utvalget konstaterer at NRK med tyngde viser til retten til selv å bestemme reportasjens vinkling og vil understreke at dette naturligvis må være publisistens suverene rett. Men utvalget kan vanskelig akseptere argumentasjonen om at det ikke var nødvendig å opplyse om årsaken til at bilen fortsatt ikke var solgt. Etter utvalgets mening var dette å underslå kjent informasjon som ville satt klager i et annet lys enn hva som ble presentert for seerne. Når det gjelder båtsalget, har NRK også unnlatt å bringe en opplysning om at båten faktisk var solgt, selv om omstendighetene er noe uklare.

Det vises til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder.»

NRK har brutt god presseskikk.

Oslo, 27. september 2011

Hilde Haugsgjerd,
Marit Rein, John Olav Egeland, Martin Riber Sparre,
Eva Sannum, Henrik Syse