Flyfoto fra utbygging av nye E6 langs Mjøsa
Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Norgesrekord i veiutbygging

Hedmark opplever et samferdselsbonanza. De neste åra skal det bygges vei og jernbane for 25 milliarder kroner i fylket, som nå begynner å blomstre seg ut av oljeskyggen.

Politikere og næringsliv i Hedmark har i mange tiår misunt Vestlandet, der bruer, tunneler og veier har poppet opp i takt med milliardene som har rent ut av ulike regjeringer og stortings pengebinge, statskassa.

Men nå blir to feltskrongleveier og gamle jernbanespor i Hedmark i stadig akselererende tak bytta ut med firefelts motorveier og dobbeltspora jernbane.

Hedmark står de nærmeste åra framfor tre store samferdselsutbygginger, som skaper en aktivitet uten sidestykke i Norge.

Veg- og jernbaneutbygginger rundt Hamar de neste åra vil gi rundt 3000 arbeidsplasser og store ringvirkninger for Innlandet. For noen år sia var utbygginga av E6 og jernbane langs Mjøsa Nordens største byggeprosjekt. Utbyggingen som skal igang nå, blir dobbelt så stor.

3000 anleggsarbeidere

Taale Stensby

GIGANTSATSING: Prosjektleder i Statens vegvesen, Tåle Stensbye, tror entreprenørbransjen klarer å ruste seg for storutbygging av samferdsel.

Foto: Frode Meskau / NRK

– Vi forventer å ha 3000 anleggsarbeidere og inntil 1000 store maskiner i arbeid under byggeperioden, så dette her vil merkes på Hedmarken, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Tåle Stensbye.

Folk kan allerede kjøre E6 i fire felt fra Oslo og langt opp mot grensa til Hamar. Hele den 66 kilometer lange strekningen fra Gardermoen til Kolomoen i Stange ble åpna i juni i fjor, etter å ha blitt bygget ut etappevis i en sjuårs periode. Veikalaset kosta 10 milliarder kroner og var kronemessig det største veiutbyggingsprosjektet i Norden.

Nå blir rekorden slått, solid, og det i samme fylke. I ett og samme jafs skal det de neste åra bygges motorveier og dobbeltspora jernbane for mellom 20 og 25 milliarder kroner i Hedmark:

  • E6 Kolomoen – Moelv: 8 – 9 milliarder kroner
  • RV3/25 Løten – Elverum: 4–5 milliarder kroner
  • Dobbeltspor Dovrebanen til Hamar: 8 – 10 milliarder kroner

– Folk klarer ikke å ta inn over seg omfanget av dette prosjektet her, sier Stensbye.

Flere rekorder står for fall

Rekordsatsinga toppes av nok en rekord, en rekord det ligger mye politisk prestisje i. Regjeringa har tatt makt og myndighet fra Statens vegvesen, myndighet de har flytta til selskapet Nye Veier , som skal ha ansvar for flere store veiutbygginger framover.

Denne uka vedtok regjeringa utbygging av fire felt på E6 mellom Kolomoen i Stange og Moelv i Ringsaker. De 43 kilometerne skal bygges ut nonstop, ikke i etapper. Dermed kan det noteres nok en rekord, sier prosjektleder i Nye Veier, Øyvind Moshagen.

– Det har jo aldri i Norge tidligere blitt bygget så langt sammenhengende i en felles utbyggingsetappe, forteller Moshagen.

Blå-blå stolthet og glede

Det tok sju år å bygge de mange etappene på strekningen fra Gardermoen til Kolomoen. Etappen til Moelv vil kun ta tre år. En slik veiutbygging sparer tid, og dermed penger, dersom den blir gjennomført som planlagt. At hele E6 gjennom Hedmark dermed kan ha fire felt allerede før 2020, gleder fylkets to eneste stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene.

Gunnar A. Gundersen, Tor Andre Johnsen

BLÅBLÅ LYKKE: Stortingsrepresentantene Gunnar A. Gundersen (H) og Thor Andre Johnsen (Frp), feiret tirsdagens vedtak om E6-utbygging med champagne (som riktignok skulle åpnes først på kvelden etter at bilene var parkert).

Foto: Stig Karlo Helstrøm / NRK

– Det er fantastisk. Vi framskynder E6-utbygginga med flere år, og det betyr at E6 til Moelv blir ferdigstilt seks-sju år før det som tidligere var planlagt, sier Thor Andre Johnsen (Frp).

– Det med god samferdsel er alfa og omega for å utvikle næringslivet i Innlandet. Kommunikasjonen innad og gjennom regionen blir så god med dette prosjektet at det gagner oss, men også resten av landet, mener Gunnar A. Gundersen (H).

– Entreprenørene klarer det

Samtidig som E6 skal bygges, skal også riksvei 3/25, hvor trafikken ifra Ånestadkrysset til Elverum faktisk er større enn det trafikken er på E6 gjennom Hedmark, bygges ut til fire felt mellom Løten og Elverum.

Og ikke nok med det, i 2024 skal dobbeltspora Dovrebane fram til Hamar være ferdig bygget. De tre prosjektene er store hver for seg, til sammen blir de enorme, og spørsmålet er om det er kapasitet til å bygge alt samtidig.

– Entreprenørbransjen har en kultur for å opporganisere til store prosjekter på veldig kort tid og deretter komme raskt i gang. Vi kommer til å hente inn folk både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Tåle Stensbye.

Maths Arnkværn, daglig leder M. Dobloug

GYLLENE TIDER: Maths Arnkværn, daglig leder i Ringsakerfirmaet M. Dobloug, regner med mye å gjøre i åra framover.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Lokale entreprenører og underentreprenører, som for eksempel Ringsakerfirmaet M. Dobloug, kan gni seg i hendene. Daglig leder Maths Arnkværn visste ikke dimensjonene på samferdselsutbyggingene Hedmark står foran før NRK fortalte ham om det.

– Jeg var klar over at det var mye, men at det var så mye utbygging samtidig, det er overraskende. Vi ser lyst på framtida, smiler Arnkværn.

Ut av Oljeskyggen

Og optimisme er sterkt tiltrengt. Innlandet, altså Hedmark og Oppland, har alltid hatt under gjennomsnittlig sysselsetting i Norge. Politikere og næringsliv har jobba for å komme ut av det de kaller Oljeskyggen, de delene av Norge som inntil nå har levd godt av oljen.

Trenden har nå snudd. De siste åra har arbeidsledigheten gått ned og ligger nå under landsgjennomsnittet. Det siste året er Hedmark faktisk det fylket i landet som har størst nedgang i arbeidsledigheten.

Og nå settes altså tre store samferdselstiltak i gang, og de som leder bygginga er klare på at det har konsekvenser for sysselsetting og næringsliv, langt ut over bygg- og anleggsbransjen.

Øyvind Moshagen, Nye Veier

SJEF NYE VEIER: Prosjektleder Øyvind Moshagen skal bygge E6 fra Kolomoen til Moelv, og er klar på at det blir full fart fra neste år.

Foto: Knut Røsrud / NRK

– Det er klart at de som driver små og mellomstore firma innen anlegg, går gode tider i møtet, men det vil også bety veldig mye for veldig mange andre i næringslivet, sier prosjektleder i Nye Veier, Øyvind Moshagen.

Hans prosjektlederkollega i Statens vegvesen, Tåle Stensbye, er klar på at samferdselsbygging er samfunnsbygging.

– Det viktigste i første omgang er at vei- og jernbaneutbygging gir arbeidsplasser fra dag én, og her er det snakk om 3000 nye arbeidsplasser. Men ettervirkningene er jo like betydningsfulle for bosetting, næringsliv og arbeidsplasser.

– Helt avgjørende betydning

Veiutbygginga i Innlandet har allerede skutt fart de siste åra. E6 fikk altså fire felt fra Oslo til Kolomoen i Stange i fjor, og allerede igangsatte prosjekter på E6 gjennom Gudbrandsdalen og riksvei 4 på Hadeland er snart kjøreklare med fire felt. Dette er gull for nærings- og arbeidslivet i Innlandet, mener NHO-direktør i Innlandet, Åge Skinstad.

NHO-direktør Åge Skinstad

OPTIMIST: Regiondirektør i NHO, Åge Skinstad, er overbevist om at samferdselsutbygginga vil gi vekst i Innlandet.

Foto: Audun Kristiansen / NRK

– Jeg tror dette vil ha en helt avgjørende betydning for næringslivet. Det letter transporten til de store markedene, som i hovedsak er sørover, sier mannen som i mange år var suksessrik sjef for landslaget i langrenn.

– Det er også lettere for kunder, ikke minst i den stadig voksende reiselivsnæringa, å komme seg raskt til vårt distrikt, sier Skinstad.

Pendleravstanden til og fra Oslo og Akershus kan også gjøre Innlandet mer attraktivt som bosted. Hamar er om tre år en snau times biltur fra Oslo, men for Skinstad er forkortinga av pendleravstanden innad i regionen enda viktigere.

–Vi skal ikke glemme at dette vil bedre kommunikasjonslinjene på tvers av distriktet og gjøre aksen Øyer – Lillehammer – Raufoss – Hamar – Elverum til én arbeidsmarkedsregion, sier Skinstad.

Optimismen i en av Norges mest nærings- og sysselsettingssvake regioner er i ferd med å snu. Hedmark og Oppland knytter seg nærmere til hovedstadsområdet gjennom utbyggingen av vei og jernbane, og næringsliv og politikere har forhåpninger om at Oljeskyggen blekner med glidemiddelhjelp fra dobbeltspora jernbane og firefelts veier.