Bengt Egil Elve snakker med ku
Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

«Snakker» med dyra for å gjøre næringa god

HUNDORP (NRK): Bengt Egil Elve er ekspert på kyrs adferd og kurser bønder i hvordan de best kan lese sin egen besetning.

– Jeg går inn og prøver å finne ut hva som er de sterke sidene ved fjøset og hva som kan bli bedre, sier Bengt Egil Elve.

Det er ti år siden han som ansatt i Felleskjøpet ble oppmerksom på et prosjekt satt i gang av et par nederlandske dyrleger.

Bengt Egil Elve

Bengt Egil Elve ble Norges første kusignalekspert. Nå jobber han for godt miljø i fjøs rundt omkring i hele landet.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

– De var lei av å stadig måtte reise tilbake til de samme gårdene og behandle de samme kyrne for de samme skadene og ville gå dypere i problemet. De ville lære opp bønder til å vite når kyrne har det bra. Hva som skal til for at de skal trives og dermed bli mer sykdomsresistente, sier han.

Han gikk på kurs hos nederlenderne og ble Norges første kusignalekspert, og er nå Norturas eneste. Han besøker kyr og fjøs over hele landet i tillegg til å holde kurs for bønder om hvordan de selv kan sørge for en positiv stemning i fjøset.

– Å reise rundt å holde slike kurs for bønder er egentlig det jeg liker aller best med jobben min, sier han mens han stekker hånda fram mot en av kuene.

Det nederlandske prosjektet har utviklet seg og nå finnes det kusignaleksperter og -trenere i hele Europa. Bare i Norge har vi rundt ti. Og prinsippet er enkelt nok: Mat, vann, lys, luft, hvile og plass er alle faktorer som spiller inn for at kua skal ha god helse.

God helse gir lykkelige kuer, som gir glade bønder og god melk.

Her kan du se Bengt Egil Elve i aksjon i fjøset på Ulberg:

Bengt Egil Elve er ekspert på kyrnes adferd. Han kurser bønder i hvordan de best kan lese sin egen besetning.

Lykkelige kyr

I nesten to uker følger vi dyrene som bor i fjøset på Ulberg gård i Sør-Fron. Slik får vi en unik kjennskap til hvordan dyrene oppfører seg både når bonden er innom – og når de er helt alene.

Det er lett å se hvem som er den dominante kua og hvor viktig det er å innrette seg etter fjøsets rangssystem.

– Det liker jeg godt ved dette fjøset. Det er god plass her og mange muligheter for kyrne å gå dit de vil. Da klarer ikke de mest dominante dyrene å hemme de som er lavere på rangsstigen i like stor grad som de ellers ville kunne gjort, sier Elve.

Det tar ham ikke mange minutter å finne ut hvordan stemningen er i et fjøs, og om dyrene som bor der er lykkelige.

– Du kan se på om de bruker hele fjøset, om det er mange konflikter. Du kan se at de fleste dyrene er like store og at de er like reine. I tillegg til produksjonsresulatet, selvfølgelig, sier han.

Men han går også grundigere til verks. For mens han snakker om den sosiale trivselen i fjøset smyger han seg inntil den mest dominante kua, stryker henne over ryggen, mens han samtidig presser for å kjenne på magen hennes.

– Denne kua spiser bra. Nesten litt i meste laget, Men så er hun også sjefen i fjøset, sier han.

Bengt Egil Elve og Hans Ulberg

Bengt Egil Elve og Hans Ulberg snakker om besetningen. På Ulberg kan dyrene fritt gå fra fjøset og ut på beite.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

– En rolig og harmonisk gjeng

Elve ser rundt på dyrene og dyrene lurer på om de vil la ham komme nærmere. Han vurderer

Hans Ulberg. Bonde på Ulberg gård.

Hans Ulberg driver Ulberg gård i Sør-Fron. Denne høsten har han sluppet verden inn i fjøset sitt.

Foto: Geir Olav Slåen

dem både hver for seg og hele flokken under ett.

– Denne er litt mager. Den halter også litt, så det er nok årsaken, sier han mens han ser på ei svart og hvit ku.

Det er imidlertid ikke unormalt i et fjøs at det finnes avvik.

– Det finnes jo alltid grunner til det. Men det gjelder å se sammenhenger og ikke lage forklaringer for seg selv så man slipper å ta tak i det som skjer. Har ett dyr en skade kan det være en tilfeldighet, men om flere dyr har samme type skade bør bonden reagere på det og finne ut hva det kommer av, sier han.

Han mener flokken som bor på Ulberg gård virker både rolig og harmonisk.

– Bonden er jo rolig selv. Og han er kunnskapsrik, noe jeg liker veldig godt. Dessuten virker han som er handlingens mann og det kommer alltid godt med, sier han.

Allikevel har han også funnet ting han mener bør utbedres:

– Blant annet liker jeg kalvenes «drikkenippler» (en kunstig ku-spene som sitter fast på ei bøtte med melk til kalvene i) veldig dårlig. Også er det noen dyr som har noen små problemer med klauvene. Men det har bonden allerede tatt tak, så alt i alt er jeg veldig fornøyd med det jeg ser her, sier han.

Hvor tamme kyrne er, er også et bilde på hvor godt de har det. Har viser Elve hvordan du bør nærme seg ei ku for å se om hun er interessert i kontakt:

Kusignalekspert Bengt Egil Elve forteller hvordan man veit at ei ku er tam.

Glad for innspill

Med løsdrift, melkerobot og fri tilgang på deilig grønt grasbeite, går kyrne som de vil ut og inn fra fjøset. Når solstrålene stikker gjennom og fortrenger den kjølige høtlufta, reagerer de omtrent som vi ville gjort. De trekker ut og koser seg på enga.

Ei ku søv berre 20 minutt i døgnet. Grafikk.

Ei ku sover veldig lite. Noen helt ned mot 20 minutter i døgnet.

– De er veldig opptatt av været. Er det for varmt trekker de inn og det samme hvis det blir for kjølig, sier Hans Ulberg.

Han kjenner kyrne sine godt og småsnakker litt med ei som står og lurer på om hun skal holde seg inne, eller ta en tur ut. På jordet ligger det allerede et par andre og drøvtygger.

– Det ser da ut som om de slapper godt av. Noen av dem legger seg så flatt at jeg må innom og forsikre meg om at de lever inni mellom, sier han og smiler.

– Ja, det er faktisk sjelden jeg ser kyr som legger seg til på det viset. Ofte er de mer på vakt enn det. Men det er et tegn på at de lever et rolig liv, sier Elve.

De to snakker om gården til Ulberg, som har hatt melkedrift i flere generasjoner. Bonden selv er glad for de innspillene Elve kommer med.

– Det er veldig interessant det han snakker om. Å tolke dyrenes signaler er veldig «i vinden» og det er alltid fint å få innspill.

Nå hører vi at det ikke er alt han er fullstendig fornøyd med i fjøset, heller. Hvordan er det?

– Man må tåle at det pekes på det som kan bli bedre. Vi vil jo alle dyras bedre, sier Ulberg.

Noe som bekreftes av Elve.

– Jeg gjør jo dette fordi jeg vil at næringa skal bli enda bedre. Også er jeg jo så glad i kyr at jeg aldri får nok av dem, sier han og smiler.

Ku på Ulberg gård

En av kyrne på Ulberg gård.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK