NRK Meny
Normal

Vurderer to jernbanetraseer gjennom Hamar

Jernbaneverket vil konsekvensutrede to alternativer i det videre arbeidet med dobbeltsporet jernbane gjennom Hamar. Det ene alternativet følger dagens trase, mens det andre gir ny stasjon ved Vikingskipet.

Jernbanetrase Hamar

GJENNOM HAMAR: Alternativ H1 tilsvarer dagens trase, mens H5 gir ny stasjon ved Vikingskipet. Jernbaneverket mener disse traseene svarer best på de behov og mål som gjelder for strekningen.

Foto: Jernbaneverket

I går presenterte Jernbaneverket planprogrammet for strekningen Sørli-Brumunddal på et møte på Hamar. Alternativ H1 på tegningen tilsvarer dagens trase, mens H5 gir ny stasjon ved Vikingskipet. Jernbaneverket mener disse traseene svarer best på de behov og mål som gjelder for strekningen.

Modernisering av Dovrebanen er en del av den omfattende InterCity-satsingen på Østlandet.

I henhold til Nasjonal transportplan for perioden 2014–2023 skal dobbeltspor bygges fram til Hamar innen 2024. Strekningen fram til Lillehammer planlegges med sikte på ferdigstilling innen 2030.

I Hamar har det vært knyttet stor interesse til hvilken trase som skulle velges. Begge de alternativene som det nå skal jobbes videre med vil krysse Åkersvika våtmarksområder og naturreservatet på samme sted som den eksisterende jernbanen.

To ulike løsninger

Det såkalte H1-aternativet følger dagens jernbane gjennom Hamar stasjon, på bro eller fylling over Hamarbukta mot Skibladnerbrygga innenfor friområdet Koigen, og deretter gjennom boligområdene i Hamar vest. Dobbeltsporet vil gå i tunnel gjennom Furuberget.

H5-alternativet vil etter Åkersvika svinge mot Vikingskipet, hvor en ny stasjon vil ligge i området sydvest for skøytehallen. Banen vil ligge på bro over Åkersvika og med stasjonsområdet slik at Rørosbanen kan oppnå planfri kryssing og påkobling.

Traseen vil deretter gå gjennom boligområdet Disen og gjennoom landbruksområdet mellom Børstad og Tommelstad, før den går inn i tunnel under riksveg 222 og videre under Smebu, Stafsberg og Furuberget.

Gjennom Disenområdet skal de også ses på en variant hvor linja forskyves mot Åkersvika for å unngå å kutte gjennom etablert boligområde.

Ingen tunnel under byen

Planprogrammet som nå er offentliggjort medfører at man har valgt bort to alternativer som gikk ut på å legge jernbanen enten i tunnel under byen eller å la den i stor grad følge E6-traseen.

Høringsfristen er satt til 15. februar 2015, og det er Hamars politikere som skal avgjøre hvilken trase som er den beste. Planen er at man høsten 2016 sitter igjen med ett alternativ.