NRK Meny
Normal

Vurderer endringer etter dødsulykke

Entreprenører og myndigheter bekrefter at sprengladninger forholdsvis ofte ikke går av i forbindelse med vegutbygginger. I februar omkom en gravemaskinsjåfør i Valdres etter at en udetonert sprengladning gikk av i forbindelse med pigging.

Sprengningsulykke Bagn

FATALT: Det var 29. februar i år en gravemaskinfører fra Valdres omkom da han kom borti en udetonert sprengladning under pigging av fjell. Ulykken skjedde da han skulle rydde opp rundt inngangen til den nye tunnelen som bygges mellom Bagn og Bjørgo.

Foto: Ivar Arne Nordrum / NRK

Det har aldri pågått så mange og store vegprosjekt i Hedmark og Oppland som det har gjort de siste årene. Og når man skal bygge veg må det sprenges og graves.

Da skjer det innimellom at sprengladninger ikke går av.

– Jeg vet bransjen har et stort problem med at det er vanlig at det står igjen sprengstoff i vegg, sier Egil Rolstad i Sør-Fron. Han er daglig leder og skytebas i firmaet Erling Rolstad AS og er en av mange som bekrefter at dette skjer.

Dette problemet fikk fatale følger for en gravemaskinfører fra Valdres 29. februar i år. Han omkom etter at han kom borti en sprengladning som var igjen i fjellet ved innløpet til den nye tunnelen som bygges mellom Bagn og Bjørgo.

Vurderer regelendringer

Rolstad hadde ingenting med ulykka i Bagn å gjøre og etterforskninga etter ulykka pågår fremdeles hos lensmannen i Nord-Aurdal.

Årsaken er det imidlertid liten tvil om og nå diskuteres det hvordan denne typen ulykker kan unngås i framtida.

– Spesielt etter en sånn hendelse som har skjedd nå så ønsker vi selvfølgelig å være med i arbeidet med å vurdere sikkerhetsbestemmelsene, sier Frode Andersen, spesialrådgiver for sprengningsbedriftene i Maskinentreprenørenes Forbund.

Sprengningsulykke i Bagn i Sør-Aurdal kommune.

ANLEGGSOMRÅDE: Sprengningsulykken skjedde i dette anleggsområdet ved E16 mellom Bagn og Bjørgo i Sør-Aurdal kommune, ca. 50 meter fra E16.

Foto: Arne Sørenes / NRK

I Vegdirektoratet vil de ikke kommentere ulykka i Valdres før ulykkesrapporten fra politiet er ferdig. Men senioringeningør Harald Fagerheim sier slike ulykker fører til at de ser på sikkerheten, og at det er konkrete planer om endringer i rutinene.

– Det det er snakk om i tilfelle er å innføre elektroniske tennere. Jeg vet vi diskuterer det faglig i vegvesenet.

Egil Rolstad i Sør-Fron mener dette ikke er nok og heller ikke særlig effektivt. Han mener problemet med udetonerte sprengladninger kan løses med dobbelt tennsats – en i bunn og en på toppen.

Frode Andersen hos maskinentreprenørene mener det er naturlig også å se på andre løsninger.

– Mange av våre bedrifter mener at ved bruk av tett boring og ikke bruke sprengstoff for konturen gir et sikrere resultat.