NRK Meny

Vurderer anmeldelse av barnevernet

Fylkesmannen i Oppland vurderer å anmelde barnevernet i Nordre og Søndre Land til politiet. Det sier Jorunn Ødegårdstuen, seniorrådgiver i Helse- og sosialavdelinga hos fylkesmannen. Et tilsyn har avdekket svært alvorlige forhold i barnevernet i de to kommunene, og at de bryter loven i 89 prosent av sakene de behandler.