Normal

– De satte mannens liv i fare

Liv og helse sto i fare da en psykiatrisk pasient ikke fikk den behandlinga han hadde krav på, hevder ny rapport. Pasientens advokat vil politianmelde helsepersonell, sykehus og kommune.

Advokat Jørgen Stueland i resepsjonen hos Fylkesmannen i Oppland

MENER ENKELTPERSONER KAN ANMELDES: Advokat, Jørgen Stueland, vil gå nøye igjennom rapporten og se om det er grunnlag for å anmelde helsepersonell, kommunen og sykehus i henhold til brudd på straffeloven

Foto: Monica Rikoll / NRK

Sykehuset Innlandet (SI) og Østre Toten kommune får kraftig kritikk i en ny rapport fra Fylkesmannen i Oppland.

I fjor opprettet Fylkesmannen tilsynssak etter at en mann i 50-årene skal ha fått kritikkverdig behandling av både spesialhelsetjenesten og i hjemkommunen. Fylkeslegen mener det i enkelte tilfeller helt klart har vært fare for hans liv og helse.

– Jeg mener det er mulig å gå til anmeldelse av enkeltpersoner som har hatt befatning med denne saken, sier mannens advokat Jørgen Stueland.

Etter å ha lest rapporten er han kommet fram til at han vil formulere en anmeldelse i samråd med pasienten og hans pårørende i løpet av desember.

Helsetilsynet vil ikke anmelde

Rapporten som ble lagt fram av Fylkesmannen i Oppland tok spesielt for seg omstendighetene ved flere av utskrivningene av mannen fra psykiatrisk døgnenhet ved SI.

– Manglende tiltak ved utskrivningstidspunktet har medført at risikoen har vært meget stor for at denne pasienten skulle forkomme eller dø, sier fylkeslege Hans Tomter.

Fylkesmannen har også sett på samhandlingen mellom sykehuset og hjemkommunen Østre Toten. Rapporten konkluderer med at det har vært svært mangelfull koordinering av tjenestetilbudet til pasienten.

Men Tomter sier Helsetilsynet ikke vurderer å gå til anmeldelse av helsepersonell i denne saken.

– Denne saken vil ikke få konsekvenser for enkeltpersoner. I denne saken har vi fokusert på å gjøre virksomhetene, altså SI og Østre Toten kommune, ansvarlige, sier Tomter.

Fylkeslege i Oppland, Hans Tomter, inne på kontoret

– KOMMUNIKASJONEN HAR SVIKTET: Fylkeslege Hans Tomter sier kommunikasjonen helsepersonell imellom under utskrivning av mannen i 50-åra har sviktet.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Ble overlatt til seg selv

Allerede i fjor sommer ble behandlingen av mannen i 50-åra klaget inn til Fylkesmannen, etter at distriktspsykiatrisk senter (DPS) på Gjøvik skrev han ut for tidlig.

Mannen har en psykisk lidelse som innebærer at han plutselig kan få en fiks ide om å reise utenlands. I mai 2013 var det nettopp dette som skjedde. Stueland fikk høre at hans klient var på veg til Tyskland for å «finne hunden sin», og skjønte umiddelbart at dette kunne gå galt.

På dette tidspunktet var mannen fra Østre Toten psykotisk og ikke i stand til å ta vare på seg selv. Etter noen dager i Tyskland ble han eskortert hjem av helsepersonell fra DPS Gjøvik. Men etter bare to dager ble han skrevet ut.

– Han ble overlatt til seg selv, de spurte ikke engang om han hadde noe sted å gjøre av seg, om noen kunne ta seg av ham, sa Stueland til NRK.no i fjor sommer.

Etter at mannen selv tok kontakt med legevakta på Gjøvik, skal en av legene her ha reagert kraftig over måten han ble behandlet på DPS Gjøvik.

Plassert i bolig uten møbler eller strøm

I løpet av sommeren ble tilstanden til mannen i 50-årene forverret. Til slutt ble han lagt inn på en psykiatrisk avdeling på Reinsvoll i Sykehuset Innlandet.

Advokat Stueland kontaktet sykehuset gjentatte ganger, og ba innstendig om at hans klient ikke måtte skrives ut før en ny behandlingsplass sto klar i hjemkommunen Østre Toten.

Men etter en uke ble han allikevel skrevet ut fra sykehuset. Det som ventet ham i hjemkommunen var en midlertidig bolig som hverken hadde møbler eller strøm.

Etter at NRK Hedmark og Oppland konfronterte Østre Toten kommune med mannens boforhold, innrømmet kommunalsjef Marit Lium Dahlborg at boligen ikke var bra nok.

– Vi beklager at det ikke er strøm, og det handler om at vi måtte ta i bruk en bolig vi kanskje ikke ville brukt hvis vi hadde hatt et annet tilbud, sa Dahlborg og la til at det akutte boligbehovet i dette tilfellet veide tyngre enn standarden på boligen.

Ville vurdere straffetiltak

I fjor sommer ba fylkeslege Hans Tomter både kommunen og sykehuset om en redegjørelse på flere punkter.

Østre Toten måtte svare på hvorvidt om andre bo- og omsorgstiltak ble vurdert opp mot den strømløse boligen han ble gitt, og i tilfelle hvorfor dette ikke ble vurdert.

Sykehuset Innlandet ble bedt om å redegjøre for om mannen i 50-årene var utskrivningsklar, både når han ble skrevet ut fra DPS Gjøvik og fra avdelingen på Reinsvoll.

Advokat Jørgen Stueland med sin klient

GÅR BEDRE UTEN PSYKIATRIEN: Jørgen Stueland sier hans klient har det bedre nå enn når han var innenfor psykiatrien.

Foto: Monica Rikoll / NRK

– Jeg synes ikke det ser noe bra ut i det hele tatt. Dette er en alvorlig sak. Det er ikke uten grunn av vi har åpnet tilsynssak, sa fylkeslege i Oppland, Hans Tomter til NRK.no i august i fjor.

Forventer at det ryddes opp

Torsdag hadde fylkeslegen et møte med divisjonsdirektør for psykisk helsevern i SI, Gunn Gotland Bakke, og representanter fra Østre Toten kommune hvor han informerte om innholdet i rapporten.

– Vi har også formulert noen oppfølgingsområder som jeg forventer at kommunen og sykehuset tar inn over seg og gir tilbakemelding på innen dette året er omme, opplyser Tomter.

Divisjonsdirektøren for psykisk helsevern i SI sier sykehuset ønsker å gi god pasientbehandling og ha god kommunikasjon og samhandling med kommunene.

– Denne rapporten peker på flere kritikkverdige forhold, og det tar vi på alvor. Vi ønsker å ha en god praksis, og vil nå gå nøye gjennom de forholdene fylkesmannen peker på, sier Bakke.

Kommunalsjefen i Østre Toten kommune, Marit Lium Dahlborg, sier hun også må bruke tid på å lese rapporten før hun kan gi en fyldigere kommentar, men understreker at kommunen allerede er godt i gang med å utføre de forbedringene som fylkeslegen etterspør.