Vrient å stå fram som HIV-positiv

I løpet av de siste ti årene er over 2600 blitt smittet av HIV-viruset i Norge. Men 30 år etter at HIV ble oppdaget i den vestlige verden er det fortsatt vrient å stå fram.

Kim Fangen

Kim Fangen reiser landet rundt for å informere om HIV og aids.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Kim Fangen fra Rakkestad er mannen som står ut fra mengden. Mens få HIV-positive ønsker å stå fram med at det bærer viruset.

– Jeg følte at veldig mange snakket om det på vegene av oss og at det ble veldig feil, sier han.

En veldig privat sak

I løpet av de siste ti årene har over 2600 personer blitt smittet med HIV i Norge. 119 av dem er fra Hedmark og Oppland. Kim Fangen har ikke noe problem med å skjønner hvorfor de ikke ønsker å gi sykdommen et ansikt utad.

– Det er en veldig privat sak, så det har jeg ikke noe problem med å forstå, men jeg følte et behov for at noen skulle gå ut å snakke om det, sier han.

Selv ble han smittet av HIV i 2003. Da var han allerede godt kjent med sykdommen. Samboeren hans døde nemlig av aids i 1996 – det samme året som man fikk medisiner som gjør at HIV-positive kan leve godt og lenge med sykdommen.

– Siden da tror jeg kanskje at det har blitt vanskeligere å være HIV-positiv. Det er mindre snakk om det nå og det er ingen som kjenner noen som lever med det. Eller – det gjør de jo gjerne, bare at de ikke vet at de gjør det, sier han.

– Skulle ønske folk visste mer

Even Reinertsen er infeksjonsmedisiner ved Sykehuset Innlandet. Han gir regelmessig oppfølging til rundt 50 HIV-positive og merker godt at det fortsatt er et tabu-område.

– Noe av det viktigste pasientene sier til meg er at de skulle ønske at flere i Norge i dag visste mer om sykdommen og ikke hadde en så dramatisk holdning til HIV. Da ville det kanskje være lettere å stå fram, sier han.

Og han merker at kunnskapen blant folk er varierende. Noen tror for eksempel at man kan bli smittet ved berøring.

– Det er fordommer. HIV smitter seksuelt og ved blodoverføring, sier han.

Viktig å snakke med andre

For å takle det å leve med viruset har det vært viktig for Fangen å snakke med andre som er i samme situasjon.

– Leger kan komme med mange gode og fornuftige ord, men det har vært viktigere for meg å snakke med andre HIV-positive. Det har vært den store døråpneren, sier han.