NRK Meny
Normal

Vond lukt samlet mange

Folk i Elverum vil bli kvitt avfallsanlegget Hera Vekst og vondlukta. I kveld møtte de Statens forurensningstilsyn for å overbevise dem om å stenge anlegget for godt.

Møte om luktplagene i Elverum 26.mai

Mange ville høre mer om den vondel lukta.

Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

Britt Grambo i arbeidskomiteen mot vond lukt i Elverum

Britt Grambo peker og forteller om luktproblemene.

Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

Det var Statens forurensingstilsyn (SFT) som hadde invitert innbyggerne og representanter fra Hera Vekst til et møte på Skogmuseet i Elverum i kveld.

Folk i Elverum vil bli kvitt Hera Vekst og vondlukta, mens bedriften jobber med tiltak for å begrense luktproblemet.

Fylkesmannen i Hedmark har tidligere trukket tilbake konsesjonen om utslipp, men Hera Vekst har anket til SFT, og det er de som nå avgjør om Hera Vekst får drive videre.

Håper på forståelse

Britt Grambo, i Aksjonskomiteen mot vond lukt i Elverum, fikk 10 minutter taletid på møtet, men skulle gjerne sagt mer for å overbevise SFT.

- Jeg skulle ønske jeg fikk mye mer tid fordi jeg brenner sånn for denne saken. Jeg vet om folk som sliter i hverdagen på grunn av stanken, og det må vi snart få en slutt på, sier hun.

Seksjonsleder i avfallsseksjonen i SFT, Kari Aa, lyttet nøye til det innbyggeren hadde å fortelle.

- Et slikt anlegg skal ikke skape unødig forurensning og påvirke nærmiljøet i den grad det gjør. Det var sterkt å høre hvordan livskvaliteten til innbyggerne blir påvirket, sier Kari Aa.

Komplisert

SFT ville i kveld ikke si ja eller nei til fortsatt utslippstillatelse.

- Dette er en komplisert sak med mange hensyn å ta, sier Kari Aa.

SFT kommer med sin endelige avgjørelse om utslippstillatelse i løpet av noen måneder. Daglig leder i Hera Vekst Olaf Ilsaas var fornøyd eter møtet.

- Vi har fått sagt det vi ville, sier han.

Er du redd for at SFT skal si nei til dere?

- I det store og hele er jeg ikke det. Jeg har tro på at dette vil gå bra, sier Iilsaas.

Det blir mer fra møtet i vår morgensending 27.05.08