Vindmøller til 1,8 milliarder

- Vi kan bygge 28-70 vindmøller på Totenåsen og sørge for energi til 20.000 husstander, sier firmaet Havgul.

Vindmøller Bessakerfjellet

Østre Toten vurderer vindmøllepark på Totenåsen. Her er vindmøller på Bessakerfjellet i Rognan kommune.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

I dag ble formannskapet i Østre Toten orientert om det som kan bli et av de store energiprosjektene Innlandet i årene framover.

Vindmøller i friluftsområde

Spørsmålet er om grønne politikere vil ha miljøvennlig vindkraft i et svært populært friluftsområde.

- Vi må spørre oss selv hvorfor vi eventuelt gjør dette. Det må i så fall være fordi det er vårt bidrag til miljøvennlig energi, sier SP-ordfører Hans Seierstad.

Vindkraft i skuddet

Firmaet Havgul har laget en omfattende presentasjon av sine planer for Totenåsen, og formannskapet lyttet til foredraget fra informasjonssjef Kalle Hesstvedt onsdag formiddag.

- Det har skjedd et stemningskifte blant politikerne i vår del av verden, sa Hesstvedt. - Fra å være vinglete og inkonsekvente, har politikere i Norge blitt mer og mer positive til vindkraft.

Ordfører Hans Seierstad.

- Vi må spørre oss selv hvorfor vi eventuelt gjør dette, sier ordfører Hans Seierstad.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Folkemøte og høringsrunde

- Vindkraft og vannkraft utnytter hverandre perfekt. I perioder med lite vind kan vi slippe ut mer vann fra våre magasiner, og dermed skape en jevn tilgang på energi.

Firmaet sender nå en forhåndsmelding til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om prosjektet. Deretter blir det høringsrunde og folkemøte.

100 meter høye vindmøller

SP-ordfører Hans Seierstad og de andre lokalpolitikerne må nå etterhvert ta stilling til tilbudet. I det populære friluftsområdet kan det bli mellom 28 og 70 vindmøller med en høyde på 100 meter. 15 kvadratkilometer vil bli båndlagt.

Opposisjonen i formannskapet er like avventende som ordføreren. Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Tore Andersen, sier at han ikke nøler med å sette i gang hele prosessen med utredninger og høringer. - Vi må nå få alle fakta på bordet, og så ta stilling til det vi har.

Karl Hesstvedt

Karl Hesstvedt i Havgul la fram vindmølleplanene på Toten.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

12 millioner kroner i inntekter

Hesstvedt sier at kommunen kan få 12 millioner kroner i inntekter pr. år hvis de innfører eiendomsskatt.

Men - den diskusjonen vil ikke de to politikerne ta nå. - Dette skal ikke være noe moment i debatten om vindmølleparken, sier Seierstad. - Jeg er enig, sier Andersen. - Foreløpig er Arbeiderpartiet imot eiendomsskatt i Østre Toten.

8-10 arbeidsplasser

Prosjektet vil kunne gi 8-10 permanente arbeidsplasser i Østre Toten. Disse vil drive med service og vedlikehold av vindmøllene.