NRK Meny
Normal

Vil verne den nedbrente skogen

De 7000 målene med skog som har brent i Hedmark denne uka bør vernes. For brent skog er bra for flere plante og insektarter.

Skogbrann Stange
Foto: Åsa Vartdal / NRK

Det sier Rein Midteng i skogutvalget i Naturvernforbundet. Han skulle egentlig ønske flere skogbranner fordi det ville ta vare på det biologiske mangfoldet i norske skoger.

Avhengig av brent skog

Flere plante og dyrearter er utrydningstrua fordi man de siste 200 årene har slokket skogbranner. Før den tid var det vanlig og naturlig at det brant i skogen.

Skogbrann i Våler
Foto: Trond Berg / NRK

Det ga gode vekstvillkår for flere plantearter og insekter som i dag er trua arter. Et eksempel på det er osp som det ikke finnes mye av i skogen i dag. Et annet eksempel er enkelte mosearter og lav. De trenger høy temperatur for at frøene skal spire.

- I Sverige tenner skogeiere aktivt på skog fordi de vil ta vare på det biologiske mangfoldet, sier Rein Midteng.

En økonomisk fordel for grunneier

Rein Midteng sier at også grunneieren vil komme godt ut av det dersom de brente områdene blir verna. Brent tømmer har ikke noe særlig verdi i forhold til tømmerleveranser. Hvis skogen blir verna vil de får full erstatning fra staten.

Etter skogbrannene i Våler og Stange har Midteng tatt kontakt med Mjøsen skogeierforening for å høre om de kan vurdere å verne områdene. Naturvernforbundet vil også ta kontakt med myndighetene for å høre om de kan ta initiativ til at skogen kan bli verna slik at osp, mose og enkelte insektsarter kan få bedre vekstvillkår i norske skoger.