Vil varsle sprenging på SMS

Statens vegvesen starter en SMS-tjeneste for å unngå at dyre gjenstander går i gulvet med et knas når sprengningsarbeidet starter langs Mjøsa til våren.

Nye 4-felts E6 og Dovrebanen side-om-side

Jernbaneverket og Statens vegvesen samarbeider om å bygge firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Kleverud.

Foto: Statens Vegvesen og Jernbaneverket

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen anbefaler folk som bor langs Mjøsa om å skaffe seg sms-tjeneste som varsler om sprengingsarbeid. I alt fem millioner kubikkmeter masse skal bort, og dette vil kreve omfattende sprengingsarbeid.

Får varsel før smellet

– Jeg vil anbefale folk å melde seg på en slik SMS-tjeneste. Da får man et varsel før sprengingen går av, slik at man er klar over at det vil komme et smell med rystelse, sier kommunikasjonsrådgiver Einar Søberg.

Mobiltelefon

Vegvesenet vil varsle folk om sprengninger via mobilen.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Det er vegvesenet og Jernbaneverket som samarbeider om bygging av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Kleverud.

Sammen har de dannet Fellesprosjekt E6-Dovrebanen. Fredag vedtok Stortinget finansieringen av prosjektet som har en kostnadsrammen på 10,1 milliarder kroner.

– Ta ned ting du er redd for

Ifølge han vil sprengningene være så store at man merker de inne.

– De vil merkes inne i huset. Det er en fare for at gjenstander vil flytte på seg. Vi anbefaler derfor at de som bor i nærheten av sprengingsområdet tar ned ting de er redd for og som kan knuses. Slik at vi unngår at verdifulle gjenstander går tapt.

Statens vegvesen har allerede fått noen tilbakemeldinger om at ting har ramlet i gulvet og blitt knust. Det vil bli flere sprengninger hver dag når man setter i gang med arbeidet våren 2012.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen omfatter utbygging av E6 på den 21 km lange strekningen Minnesund-Skaberud til firefelts veg som forventes åpnet i 2014, og utbygging av dobbeltsporet jernbane på den 17 km lange strekningen Langset-Kleverud som forventes ferdigstilt i 2015.