NRK Meny

Vil ta livet av all fisk

Funn av den svartelistede fisken suter gjør at Fylkesmannens miljøvernavdeling vil ta livet av all fisk i innsjøen Grunningen i Gran. Fylkesmannens mener rotenonbehandling er den eneste måten å bli kvitt suteren på, skriver avisa Hadeland. Ifølge avisa kan dette trolig skje tidligst neste år.

Foto av suter
Foto: Trygve Hesthagen