Vil stenge ungdommene ute fra festlokalene

Arbeiderpartiet i Folldal vil avslutte tradisjonen med at ungdom drar på offentlige fester. – Det vil virke mot sin hensikt, mener ungdommene selv.

Ole Martin Hoel, Siv Enget og Noe Gisep Inauen, 10. klassinger ved Folldal skole

HJEMMEFEST: Ole Martin Hoel (f.v.), Siv Enget og Noe Gisep Inauen tror det kan bli flere hjemme alene-fester dersom r18 års aldersgrense innføres.

Foto: Lars Bilit Hagen / NRK

Det nærmer seg jul, og flere steder arrangeres det fester i forbindelse med høytiden. Mange steder er det vanlig at man drar på slike offentlige fester fra man er konfirmert.

Slik har det også vært i fjellbygda Folldal, nordvest i Hedmark.

På alkoholstatistikken fra ungdata fra 2015 viser det seg at 15 prosent av elevene på ungdomsskolen har vært fulle det siste året. Samtidig oppgir nesten hver femte at de får lov å drikke av foreldrene.

– Viktig å ta ansvar

Gro Eli Svendsen Slemmen, kommunestyremedlem i Folldal kommune

KOM MED FORSLAGET: Gro Eli Svendsen Slemmen fra Arbeiderpartiet kom med forslaget på forrige kommunestyremøte. Avgjørelsen vil komme på første møte i 2018.

Foto: Lars Bilit Hagen / NRK

Tallene gjør at politikere i kommunen nå vil ta grep for å unngå tidlig debutalder på alkohol.

Kommunestyrerepresentanten Gro Eli Svendsen Slemmen fra Arbeiderpartiet har foreslått 18 års aldersgrense på offentlige fester med skjenking.

– Når vi veit at å utsette debuten er det viktigste tiltaket, både med tanke på økt alkoholforbruk og den økte tilbøyeligheten til andre rusmidler, så er det viktig at vi tar vårt ansvar sier Slemmen.

– Kan bli mer hjemme alene-fester

Men ungdommen i bygda mener dette vil virke mot sin hensikt. Tiendeklassingene ved Folldal skole tror ikke det vil bli drukket mindre dersom det blir 18 års aldersgrense, men at det vil bli mer drikking i utrygge omgivelser.

– Jeg synes det er veldig dumt, for da blir det mindre å finne på for oss under 18, og da kan det bli flere hjemme alene-fester og det kan bli mer narkotika, sier Siv Enget.

Ole Martin Hoel, Siv Enget, Noe Gisep Inauen

MÅ HOLDE SEG UTE?: Tiendeklassingene Ole Martin Hoel (f.v.), Siv Enget og Noe Gisep Inauen slipper kanskje ikke inn i festlokalene i bygda i tida fremover.

Foto: Lars Bilit Hagen / NRK

– Jeg synes ikke vi skal drikke, men det er kanskje ikke så dumt at vi lærer hvordan vi skal oppføre oss med alkohol, og at man ikke bare drikker seg full, sier Noe Gisep Inauen.

De mener heller ikke at adskilte festlokaler er en god ide.

– Jeg synes det er artig å være med dem som er eldre, man blir mer voksen av det og får erfaring med å være i nærheten av alkohol, uten å drikke sjøl, sier Ole Martin Hoel.

Flerbrukshus i Folldal kommune

18+: Flerbrukshuset i Folldal kan bli forbeholdt de som har fylt 18 i fremtida.

Foto: Lars Bilit Hagen / NRK

Lensmannen ser utfordringer

Knut Normann Mælen, som er lensmann i Alvdal og Folldal, sier at først og fremst må forholde seg til lovverket. Samtidig ser han også utfordringer dersom de under 18 ikke får slippe inn på de offentlige festene.

– Vi vil da oppleve at ungdommen lager sine egne fester i nærheten av der det er offentlig fest. Det opplevde vi blant i fjor sommer under et lokalt arrangement, da var det en ungdomsfest noen hundre meter unna den offentlige festen, sier Mælen.

Knut Normann Mælen, lensmann i Alvdal og Folldal

SER UTFORDRINGER: Lensmann i Alvdal og Folldal, Knut Normann Mælen, ser utfordringer med at ungdom vil lage sine egne fester utenfor de offentlige festene.

Foto: Lars Bilit Hagen / NRK

Ungdom drikker mindre

Tall fra en internasjonal undersøkelse om drikking blant 15 og 16-åringer, viser at unge drikker mindre enn tidligere her i landet.

I 1999 oppga over halvparten av alle 15 og 16-åringer at de hadde drukket den siste måneden, mens i 2015 svarte mindre enn hver fjerde ja på samme spørsmål.

Generalsekretær Jan Elverum i organisasjonen Blå Kors, som jobber med å fremme rusfrihet i samfunnet, mener det likevel er svært viktig at de voksne fortsetter å jobbe for å finne løsninger som kan heve debuten for alkoholbruk blant yngre.

– Jeg tror at dette kan være verdt å prøve. Det er ekstremt viktig at foreldre og andre voksne tar sitt ansvar med å være til stede der det er ansamling av ungdom og alkohol. Samtidig må man være på leting etter ulike virkemidler som kan heve debutalderen på alkohol, sier Elverum.

Positiv erfaring

Hattfjelldal kommune på Helgeland i Nordland er en av de kommunene som har innført dette regelverket.

Ordfører Harald Lie er glad for at de fortsatt kan tilby samiskundervisning.

HATTFJELLDAL: Ordfører i Hattfjelldal, Harald Lie, sier at det er viktig å ha gode rusfrie tilbud, slik som ungdomsklubben de har i sin kommune.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Vi fikk rapporter på at det var problemer med blant annet rus og alkohol i kommunen, sier ordfører i Hattfjelldal Harald Lie (Sp).

Han føler at de nå har fått til et nærmere samarbeid med de unge for å kunne tilby rusfrie arrangementer.

– Lederen fra ungdomsrådet i kommunen sto nylig på talerstolen og forklarte hvor godt det var for ungdommen i bygda å ha et rusfritt tilbud, slik som ungdomsklubben er. Så det er det viktig å fortsatt ha i Hattfjelldal, en møteplass for ungdom hvor de kan komme og ha det trivelig sammen, sier Lie.

– En plattform å bli sosial på

Folldølene som har fylt 18 er ikke overbevist om at det er noen god ide å stenge de yngre ute.

– Det er en plattform å bli sosial på. Når vi begynte å feste, så var det rett før vi begynte på videregående, og det var et veldig bra springbrett til en hverdag der du måtte bli kjent med nye mennesker, sier Vegard Kjøllmoen Steien.

– Det som skjer er at det da blir hjemmefester, og det er ikke nødvendigvis noe veldig positivt i det, for da er det ingen som har kontroll på hva som skjer der, sier Vaar Brennodden Budal.

De tror ikke alkoholinntaket blant unge i kommunen vil gå ned dersom det blir 18 års aldersgrense på festene.

Vaar Brennodden Budal og Vegard Kjøllmoen Steien ved Tynset videregående skole

MOT SIN HENSIKT: Vegard Kjøllmoen Steien og Vaar Brennodden Budal tror ikke alkoholbruket blant de unge vil synke dersom regelen gjennomføres. De tror heller det vil bli flere utrygge fester.

Foto: Lars Bilit Hagen / NRK

Om det blir 18 års aldersgrense på offentlige fester med skjenking i Folldal bestemmes på første kommunestyremøte i 2018.

Politikerne foreslår 18 års aldersgrense på offentlige fester