NRK Meny
Normal

Vil skyte all ulv i Norge

Ulven har vært fredet siden 1973. Det vil Senterpartiet ha slutt på.

Ulv! Ulv!

Sp kaster en politisk brannfakkel når de i framlegget til stortingsprogrammet går inn for fri jakt på ulv i Norge.

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum vil ikke lenger frede den norske ulven.

Foto: Stortinget

– Det finnes ikke en særegen norsk-svensk ulvestamme. Ulvene i Norge hører til den finsk-russiske ulvestammen. En samstemt programkomité mener derfor at Norge ikke er pliktet til å ta vare på denne stammen, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til Nationen i dag.

Vedum er også leder for programkomiteen til Sp.

– I Norge har vi et spesielt ansvar for bjørn, jerv og gaupe. Jerv er for eksempel en særnorsk stamme, og det medfører forpliktelser. Men vi har ikke det for ulv, da ulven ikke har vært her. Da mener jeg vi skal behandle ulv på samme måte som villsvin og mårhund, sier Slagsvold Vedum til NRK.

– Vi har ingen internasjonale forpliktelser til å ta vare på ulven, sier han.

– Ny politikk trengs

Ministeren får støtte fra stortingsrepresentant for Høyre i Hedmark, Gunnar Gundersen, som mener hele den norske ulveproblematikken er ført på «falskt grunnlag».

– Vi vet nå at det dreier seg om en russisk stamme, og den er ikke truet. Alt snakk som har vært om en truet, skandinavisk stamme, gjør at det trengs en helt ny politikk, sier Gunnar Gundersen til NRK.

Han mener det er for mye ulv i flere områder i Norge, blant annet i Hedmark, men tror det vil være vanskelig å få gjennomslag for mat- og landbruksministerens utspill.

– Jeg tror ikke det er mulig å få gjennomslag i den norske opinionen for fri jakt på ulv. Jeg tror vi må finne formuleringer som gjør at vi kan få et flertall bak en politikk, sier Gundersen.

– Uønsket

Utspillet til Slagsvold Vedum kommer bare dager etter at det ble kjent at rovviltskadene på landsbasis er redusert med 60 prosent de siste tre årene. Regjeringspartiet kaster en politisk brannfakkel når de i framlegget til stortingsprogrammet går inn for fri jakt på ulv i Norge.

– Hvert parti må få lov til å ha sitt standpunkt, og dette er vårt. Så får folk vurdere selv hva de mener er rett, sier Slagsvold Vedum.

I sommer ble fylkesmannen i Oppland anmeldt av den lokale sauebonden, Jakob Martin Stavheim i Lesja, fordi han mente fellingstillatelsen på ulv kom for sent. I slutten av juli hadde lokale bønder funnet hele 50 sauekadavre.

Ikke levedyktig stamme

Tall fra Rovdata viser at det er i underkant av 30 ulveindivid i Norge, og bestanden synker. Den teller under en tiendedel av det en internasjonal forskningsrapport fra 2011, ifølge Nationen, anslår at Norge bør ha for at stammene i Norge, Sverige, Finland og Russland, skal være levedyktig.

Bakgrunnen for Slagsvold Vedums utspill er at svenske myndigheter i sommer startet import av ulvevalper fra russiske dyreparker, for å tilføre den ville ulvestammen friske gener.

– Den såkalte svensk-norske ulvestammen er preget av innavl. Når det i Sverige blir vurdert å sette ut ulver fra dyrehager for å tilføre ulvene nytt genmateriale, peker det mot at stammen ikke er levedyktig, sier Slagsvold Vedum til Nationen.

– Må ta valg

Ifølge forskningsrapporten må ulvestammen bygges opp til 500 individ for å være levedyktig. Dette er ikke ønskelig, ifølge Slagsvold Vedum.

– Konfliktene mellom ulv på den ene siden og lokalbefolkning, beitenæring og friluftsliv på den andre siden, er så store at man må ta noen valg. Da er det bedre å ikke innføre en stamme av finskrussisk ulv i Norge, som har store innavlsproblemer og på sikt ikke er genetisk levedyktig, sier Slagsvold Vedum til Nationen.

– Stor belastning

Stortingsrepresentant for Høyre, Gunnar Gundersen, peker på at Norge er en del av det totale leveområdet til ulven.

– Og vi har derfor et ansvar for å være med å ivareta den. Men jeg ser det som kunstig å ha egne målsettinger for en bestand i Norge, sier han til NRK.

Han mener det er umulig å ha næringsvirksomhet i utmark i Norge i områder det er oppstått ulverevir.

– Belastningen med å ha ulv må mye mer frem i debatten samtidig som man må finne en politikk som ikke skaper så mye konflikt som den har gjort i dag.