Normal

Vil overta drift av én kilometer fylkesvei for å slippe bomavgift

Leder i grendeutvalget i Galterud i Kongsvinger, Knut Enger, vil overta deler av fylkesvei om omstridt bom ikke flyttes.

Knut Enger er leder i grendeutvalget i Galterud i Kongsvinger.

FIKK LOVNAD OM BOMBRIKKER: Før jul lovet statssekretær Bård Hoksrud beboerne at de skulle slippe bomavgift. På møtet i dag fastholdt han løftet. Det skal løses ved at bebeoerne får utdelt såkalte fribrikker, slik at de kan passere gratis. Men det er ikke godt nok, mener Knut Enger, lederen i grendeutvalget.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Vi er villige til å overta veien og på den måten få stansa planene om bom ved Siva, sier Knut Enger, som er leder i grendeutvalget på Galterud.

I dag møtte han statssekretær i Samferdselsdepartementet Bård Hoksrud i Oslo, for å diskutere den omstridte bomplasseringa på fylkesvei 175 i Kongsvinger.

Tar over veien om nødvendig

Før jul lovet statssekretær Bård Hoksrud beboerne at de skulle slippe bomavgift. På møtet i dag fastholdt han løftet. Det skal løses ved at beboerne får utdelt såkalte fribrikker, slik at de kan passere gratis. Men det er ikke godt nok, mener lederen i grendeutvalget.

– Ordningen med brikke er midlertidig og usikker, sier Enger.

Opprinnelig ble det vedtatt av bommen skulle plasseres der den står i dag. Desember 2014 ble det vedtatt i Stortinget at bommen kan flyttes, under forutsetning at man ble enig om dette lokalt.

Bård Hoksrud sier ansvaret nå ligger hos fylkeskommunen som er eier veien.

– De har så langt ikke vært villige til å være med på vårt forslag om å flytte bommen, men har presset på for å få bommen i drift, sier Hoksrud.

Enger i grendeutvalget vil nå ta kontakt med fylkeskommunen i håp om en løsning. Han vil gå så langt som å overta ansvaret for strekningen der bommen er plassert.

Ved å overta drift- og vedlikeholdsansvaret for 1,5 kilometer med fylkeskommunal vei, håper han å få stanset bomplanene.

– Det blir langt billigere for oss enn å måtte betale bompenger, sier Enger.

Enger sier han er avhengig av å få med resten av grenda på forslaget, dersom det skal bli noe av.

– Ikke ønskelig

Fylkesråd i Hedmark Anne Karin Torp Adolfens (Ap) forstår frustrasjonen til bebeoerne på Galterud, men sier det er lite de får gjort når det gjelder å flytte bommen.

– Vi forholder oss til det det første vedtaket som er gjort. Skal bommen flyttes må saken opp på nytt, og da må Veidirektoratet og Samferdselsdepartementet skissere en ny løsning for finansiering og plassering, sier Adolfsen.

Hva synes du om at lederen i grendeutvalget foreslår å ta over vedlikehold og drift av deler av fylkesveien for å unngå bomavgift på strekningen?

– Det ser jeg ikke på som et aktuelt alternativ. I fylkestinget i april kommer vi til å innstille på at fylkesvei 175 fortsatt skal være et fylkeskommunalt ansvar. Det er et stort ansvar å drifte en vei, sier Adolfsen.