Vil motivere kriminelle utlendinger til å forlate Norge

Utsending av kriminelle utlendinger koster samfunnet millioner. Nå kan et nytt prosjekt føre til at flere drar hjem frivillig.

Arnvid Sandvik i døra som går inn til åpen avdeling i Kongsvinger fengsel

FORHÅPNINGSFULL: Arnvid Sandvik er returrådgiver i landets eneste utlendingsfengsel i Kongsvinger og er spent på den nye prosjektstillingen som skal motivere fangene til å forlate Norge frivillig.

Foto: Vera Wold / NRK

Politidirektoratet la nylig frem en rapport som viser at én utvist kriminell utlending koster justisvesenet i gjennomsnitt mellom en halv og en million kroner. Nå kan en ny prosjektstilling som returrådgiver ved landets eneste utlendingsfengsel i Kongsvinger få flere til å søke om assistert frivillig retur.

– Utgangspunktet er at flest mulig skal reise hjem igjen, sier rådgiver Arnvid Sandvik ved Kongsvinger fengsel, landets eneste utlendingsfengsel.

Dette skal skje gjennom målretta samtaler, forberedelser for hjemreise og kontakt med nettverk i hjemlandet. Samtidig skal kompetansen blant de ansatte økes og samarbeidet med UDI og Politiets utlendingsenhet styrkes. I fjor ble 21 fanger løslatt fra Kongsvinger fengsel uten å bli sendt tilbake til hjemlandet.

– Det er disse fangene vi ønsker å motivere til å reise hjem igjen, sier Sandvik.

Vil returnere

Mekdadi el Houcine

JOBBER: Mekdadi el Houcine forbereder kaffe til de andre fangene i Kongsvinger fengsel.

Foto: Vera Wold / NRK

For tida sitter 111 fanger fra 59 ulike nasjonaliteter i fengselet. De fleste kommer fra Romania, Polen, Litauen, Nigeria og Afghanistan. Mekdadi el Houcine er både marokkansk og belgisk. Når han har sonet sin narkotikadom om ett år vil han tilbake til Belgia.

– Det er hjemmet mitt, sier han.

Sandvik påpeker at de aller fleste fangene har lyst til å returnere til hjemlandet, men enkelte vil helst ikke tilbake.

– Noen av fangene er familiefedre som har barn med norske kvinner. For enkelte kommer det som et sjokk at de ikke får bli i landet.

El Houcine bruker tida i Kongsvinger fengsel positivt, men teller dagene til han er en fri mann.

– Man kan ikke forandre fortiden, men må se fremover, sier han til NRK.

Mange utviste kommer tilbake

Sandvik mener at mange av fangene fra Romania, de baltiske landene og Russland ikke har vært i Norge spesielt lenge.

Kongsvinger fengsel

UNIKT: Kongsvinger fengsel er landets eneste utlendingsfengsel og har 111 fanger fra 59 ulike nasjonaliteter.

Foto: Vera Wold

– De blir kanskje tatt for kriminalitet etter å ha vært i Norge et par dager, får en dom og havner kjapt i fengsel, sier han.

Hittil har ti utlendinger klart å forsvinne fra fengselet. Mange av dem som blir utvist fra landet kommer også tilbake til Norge.

– Straffen for å gjøre det blir strengere. Vi har ikke sett resultatet av dette på sikt enda hos oss, men det blir spennende å se om dette gjør at færre kommer tilbake, sier rådgiveren.

Han tror fengselet kan påvirke fangene til å forbli i hjemlandet.

– Vi får jobba mer med dem og selve straffen er også forebyggende for å komme tilbake, sier Sandvik.