Vil merke og spore alle norske ulver

Bondelagsleder Erling Aas-Eng i Hedmark ønsker å merke alle ulver slik at man kan unngå tap av beitedyr.

Tre ulv på en skogsvei i Lørenskog

UTENFOR KJERNEOMRÅDET: Disse tre ulvene ble filmet på en skogsvei i Lørenskog, langt utenfor kjerneområdet for ulv. Bildet er tatt av et viltkamera som Marius Angvik satte opp i regi av NRK.

Foto: Marius Angvik

Det skriver avisa Nationen torsdag.

Bakgrunnen er blant annet sommerens dramatiske situasjon i Rendalen, der mer enn 160 sauer er tatt av ulv. Bøndene i området har fått pålegg om å sanke inn 2000 sauer for å hindre en enda større katastrofe.

Les: Må hente hjem 2000 sauer etter ulveangrep

Erling Aas-Eng

BONDELAGSLEDER: Erling Aas-Eng er leder i av Bondelaget i Hedmark og tidligere ordfører i Tolga (arkivfoto).

Foto: Hedmark Bondelag

– Vi har i dag muligheten til å peile og følge tusenvis av husdyr på store beiteområder over hele Norge. Den nye tekniske utviklingen - med lettere og mye mer effektivt sende- og peileutstyr - bør også kunne benyttes til å få bedre oversikt over alle ulvene i Norge, sier Erling Aas-Eng til Nationen.

Bondelagslederen i Hedmark mener det med peileutstyr vil bli mye lettere å ta ut ulver som gjør skade i beiteområder der ulven ikke skal være.

– Merking stresser ulven

Men forslaget vekker reaksjoner. Fagrådgiver Sverre Lundemo i WWF mener det er uakseptabelt å merke all ulv på denne måten.

– Vi har allerede sett hvor vanskelig og ressurskrevende slik ulvemerking kan være - og hvordan prosessen med innfangning og merking stresser ulven, sier Lundemo til Nationen.

Seksjonsjef Terje Bø i Miljødirektoratet.

VANSKELIG: Seniorrådgiver Terje Bø i Miljødirektoratet tror ikke det er praktisk gjennomførbart å radiomerke alle ulver i Norge. (Arkivfoto.)

Foto: Grete Thobro

Seniorrådgiver Terje Bø i Miljødirektoratet, sier til NRK at forslaget fra bondelagslederen er urealistisk.

– Ulvene er ville dyr, og de er relativt kloke. For noen år siden diskuterte vi muligheten for å merke én voksen ulv i hvert etablerte revir. Men det viste seg å være økonomisk komplisert og ikke minst teknisk vanskelig å gjennomføre, sier han.

Bø opplyser at det både på norsk og svensk side av grensen finnes enkelte radiomerkede ulver i forbindelse med pågående forskningsprosjekter.

430 ulver i Skandinavia

Vinteren 2015-2016 ble det registrert 65-68 ulver som kun holdt til innenfor Norges grenser, viser en oversikt fra Rovdata.

I tillegg ble det registrert 25 ulver som lever i grenserevir på begge sider av riksgrensen mot Sverige. Ifølge Rovdata var bestanden ulv i hele Skandinavia på ca. 430 individer i vinter.

Stortinget har bestemt et kjerneområde for ulv som strekker seg i områdene i øst for Glomma i Hedmark, Akershus og Østfold - med en del unntak. Innenfor kjerneområdet har ulven prioritet, mens det ikke tillates etableringer av familieflokker utenfor området.

I en pressemelding skriver bondelagslederen i Hedmark at situasjonen i Rendalen er fortvilet:

– Dette er snakk om et område som myndighetene har prioritert for beiting, og likevel må sauen vike. Når bonden forhindres i å bruke bærekraftige utmarksressurser i prioriterte beiteområder viser det tydelig at dagens rovdyrpolitikk ikke virker, skriver Erling Aas-Eng.