Vil legge ned sykehjem selv om de har for få plasser

Elverum kommune har kniven på strupen og må spare inn nesten 60 millioner kroner de neste to årene. Nå foreslår rådmannen å legge ned et sykehjem, selv om kommunen egentlig har for få sykehjemsplasser.

Magne Aaseth

Magne Aaseth (85) har bodd på Sætre i 12 år, og har ikke lyst til å bo noe annet sted. Han håper politikerne ikke følger rådmannens forslag.

Foto: Odd Ragnar Lund / NRK

– Nei, dette synes jeg var trist og dumt, sier 85 år gamle Magne Aaseth som bor på Sætre alders- og sykehjem.

Han har bodd på sykehjemmet i Sørskogbygda, en mil fra Elverum sentrum, i snart 12 år. Han synes ikke noe om rådmannens forslag om å legge ned hjemmet, for han vil fortsette å bo på Sætre.

– Her slipper man bytrafikken, og en har frihet. Og alt det vi kan se her, sier han og ser ut av vinduet på rommet sitt, hvor han kan se helt til Skreia på en godværsdag.

Må redusere med 50 årsverk

Irene Evenstad Midtlund

Rådmann i Elverum, Irene Evenstad Midtlund, foreslår å legge ned Sætre alders- og sykehjem for å spare penger.

Foto: Elverum kommune

Men nå er fremtiden for Magne Aaseth og de andre 40 beboerne på Sætre usikker. Kommunen må spare nesten 60 millioner kroner de neste to årene, og som ett av tiltakene for å få til dette, har rådmannen foreslått å legge ned sykehjemmet.

– Vi har kommet frem til at vi må redusere med 50 årsverk i kommunen, og da foreslår vi å ta 22 av dem i pleie og omsorg. Og det å legge ned Sætre er i tråd med vår omsorg- og pleieplan hvor vi ønsker en dreining fra institusjonsplasser til mer hjemmebasert pleie, sier rådmann i Elverum, Irene Evenstad Midtlund.

– Urealistisk

Rita Pettersen

Tillitsvalgt for sykepleierne ved Sætre, Rita Pettersen, tror ikke kommunen vil spare så mye penger på å legge ned sykehjemmet.

Foto: Odd Ragnar Lund / NRK

Kommunen ønsker altså at flere skal få hjelp i hjemmet eller bo i en heldøgnsbemannet omsorgsbolig enn å bo på et sykehjem. Men Rita Pettersen som er tillitsvalgt for sykepleierne ved Sætre er ikke så sikker på om kommunen vil spare penger på det.

– Mange som bor her er ordentlig dårlige. Det er folk som ikke kan bo hjemme. Og hvis de da skal bo i en omsorgsbolig, trenger de døgnkontinuerlig tilsyn, og det er ikke spesielt billig.

Pettersen legger til at hun forstår at kommunen må spare penger, men hun mener at forslaget om å legge ned Sætre er urealistisk.

– Kommunen leier jo plasser i Løten. Og det er til stadighet som folk som ligger på sykehus og venter på plass. Trykket er stort ute i hjemmebasert også, så det er behov for alle plassene vi har.

Ingen ønsket situasjon

Erik Hanstad

Ordfører Hanstad sier at nedleggelsen foreløpig bare er et forslag, og at det må diskuteres politisk i kommunen.

Foto: Kurt Johan Sivertsen

Foreløpig er nedleggelsen av Sætre et forslag, og det er politikerne som må ta stilling om de 40 sykehjemsplassene i Sørskogbygda skal bestå eller ikke.

– I utgangspunktet høres dette ut som et veldig drastisk tiltak. Men det er faktisk i tråd med det som ligger i omsorgsplanen vår, sier ordfører Erik Hanstad, og peker på det samme som rådmannen om at Elverum ønsker mer hjemmebasert pleie fremfor institusjonsplasser.

Han legger til at dette ikke er en ønsket situasjon for kommunen, men at de må ta signalene de får fra rådmannen på alvor.

– Det er foreløpig et forslag, så må vi ta den politiske diskusjonen på det, og den kommer helt sikkert ikke til å bli enkel, sier Hanstad.

Ikke noen god løsning

Ingvar Midthun

Ingvar Midthun fra Arbeiderpartiet mener at løsningen på kommunens økonomiske problemer ikke er å legge ned sykehjemmet.

Foto: Kurt Johan Sivertsen / NRK

– Det er helt riktig at vi må spare penger og at vi har store økonomiske utfordringer i Elverum, men jeg tror ikke løsningen er å legge ned 40 sykehjemsplasser.

Det sier ordførerkandidat for Elverum Arbeiderparti, Ingvar Midthun. Han tror heller på en omstilling og endring av plassene på Sætre fremfor å legge dem helt ned.

– Det kan nok hende at beboere om ansatte må forberede seg på noen endringer fremover, men jeg tror ikke på å legge ned plassene.

– Det er jo snart valg

For Magne Aaseth og de andre beboerne på Sætre er det ikke stort annet å gjøre enn å vente og se hva politikerne bestemmer.

– Men nå er det jo snart valg da. Så de tør kanskje ikke å vedta nedleggelse akkurat nå. Det er ikke godt å vite hva politikerne gjør. Jeg får bare vente og se.