NRK Meny
Normal

Vil legge frem nye bilde- og smsbevis

Aktor Thorbjørn Klundseter kommer til å legge frem nye bildebevis og nye tekstmeldinger mellom tiltalte og fornærmede som politiet mener styrker saken mot Øygard.

Øygard anke

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter sa i retten i dag at han vil legge frem nye bilde- og tekstmeldingsbevis i saken.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Gjennom sin gjennomgang av bevisene i saken fortalte Klundseter i retten i dag at han vil legge frem nye bildebevis og nye tekstmeldinger.

– Det er gjenopprettet en rekke sms mellom tiltalte og fornærmede. Det viktige er at det er kommet inn materiale fra høsten 2009 og 2010. Dette er nytt i saken, sa Klundseter i retten.

Etter det NRK erfarer er de nye bevisene på sms, dialog mellom Øygard og fornærmede, av en karakter som politiet mener styrker saken mot Øygard.

Seks nye telefoner

Totalt har Kripos gått gjennom seks nye telefoner som tiltalte enten har disponert eller kan ha disponert i perioden 2009-2011. Tre av disse er ferdig undersøkt.

– På to av de ble det funnet tekstmeldinger som vi mener er relevante for saken, sier Klundseter, og sier han vil komme tilbake til hvorfor de er relevante under bevisføringen.

Klundseter kunne ikke i dag si hvor mange tekstmeldinger dette dreide seg om.

– Når man skriver en tekstmelding og den blir veldig lang, ligger det i systemet at når meldingen overskrider 160 tegn, så deles den. Flere meldinger i saken er lange og går over fire-seks slike 160-tegns meldinger, forklarte han.

Det som påberopes som bevis fra påtalemyndighetenes side foreløpig, er en LG telefon og en Sony Ericksson-telefon. Aktor Klundseter påpeker at flere bevis vil komme til når Kripos senere i saken skal gjøre rede for nye funn. Klundseter

50 nye bilder

Kripos har gjenskapt 50 bilder. Det er også bilder av fornærmede, men ikke slike bilder som fornærmede har forklart seg om.

Fornærmede forklarte i forrige runde at Øygard hadde toppløsbilder av henne på telefonen sin.

Kripos oppdaget etterhvert at det hadde kommet ny programvare som gjorde det mulig å gjenfinne slettede data.

Vi fjerne fire vitner

Aktor Thorbjørn Klundseter varslet i sitt innledningsforedrag at han vil avskjære fire av forsvarets vitner under ankesaken.

Det har etter behandlinga i tingretten blitt reist spørsmål ved den omfattende bruken av såkalte karaktervitner som ikke er med og kaster lys over saken.

Klundseter sa at retten må ta stilling til lukkede dører under deler av rettsaken, og han varslet også at aktor vil be om avskjæring av fire av forsvarets vitner.

Rettstegning Øygard

Kripos har gjenopprettet en rekke sms mellom Øygard og den fornærmede jenta.

Foto: Tegner: Esther Maria Bjørneboe / NRK

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

Video fra Hedmark og Oppland

Elena fra Lillehammer er opptatt av de små bedriftene
Nils Thore Jansson fra Finnskogen mener mye om mangt, særlig om politikere og sentralisering.
Bar Hassan fra Follebu skal stemme for første gang