Vil legge fram nye bevis i sorenskriver-saken

Forsvareren til mannen som er dømt til 18 års forvaring for blant annet sorenskriverbrannen i Hamar, sier de har nye bevis i saken og at mannen er uskyldig.

Brann hos sorenskriveren i Hedmarken tingrett

Huset til sorenskriveren i Hamar ble helt nedbrent. Datteren og en venninne kom seg såvidt ut.

Foto: Politiet

Ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett i dag. Den tiltalte mannen vil nekte straffskyld på alle postene i tiltalen.

Thomas Randby i Borgarting lagmannsrett

Mannens forsvarer, Thomas Randby, sier de har nye bevis i saken.

Foto: NRK

Forsvarer Thomas Randby, sier de har nye opplysninger i saken.

– Vi kommer til å fremlegge en del nye bevis i lagmannsretten. Og vi mener bevisene vil vise at det ikke er grunnlag for å domfelle vår klient, sier Randby til NRK.

Skyldig i overlagt drapsforsøk

I Sør-Østerdal tingrett ble mannen døm til 18 års forvaring.

Han ble funnet skyldig i overlagt drapsforsøk på sorenskriveren i Hamar, hans kone, datteren og en venninne. Datteren og venninnen var i huset da det ble påtent og kom seg så vidt ut .

Mannen ble også funnet skyldig i en rekke andre forhold, blant annet skadeverk for flere millioner kroner, vold, trusler og forsøk på skade to politibetjenter ved å sette opp en felle for dem. (Se faktaboks).

Stor og uoversiktlig sak

Tormod Bakke

Aktor i lagmannsretten Tormod Bakke var også aktor i tingretten. Han sier det er en utfordrende sak.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Det er satt av tid til ankebehandlingen fram til 23 juni. Og det skal føres 90 vitner.

– Noe som i seg selv viser at det er en omfattende sak med mange vitner og veldig mye dokumentasjon, sier aktor Tormod Bakke.

Bakke var aktor også i tingretten. Han sier det er en svært utfordrende sak fordi den er så stor og uoversiktlig.

– Jeg håper å få belyst saken så godt som mulig i lagmannsretten, sa Bakke før retten ble satt i dag.

Borgarting lagmannsrett

Ankesaken går i Borgarting lagmannsrett i Oslo.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Rettssaken går i Borgarting lagmannsrett i Oslo fordi sorenskriveren som er fornærmet i saken jobber som dommer i Hedmarken tingrett og tingretten og lagmannsretten er i samme hus i Hamar.

Vil trolig påstå samme straff

Det er skyldspørsmålet som skal behandles på nytt.

Dersom mannen blir funnet skyldig også i lagmannsretten, regner aktor Tormod Bakke med at påtalemyndigheten vil påstå samme straff som i tingretten.

Mannens forsvarer, Thomas Randby, var også forsvarer i tingretten. Han har med seg en medforsvarer og regner med at de trenger den tiden som er satt av.

– Det er en stor sak, veldig mange opplysninger, og jeg tror vi trenger all den tiden som er satt av.