Normal

Vil la turistene ta med seg helseregningen hjem

Helseutgifter for turister koster hyttekommunene dyrt. Nå vil flere at turistenes hjemkommune tar regningen fra ferien.

Påske

DYRT: Å ha turister på besøk er ikke bare positivt. Økt press på helsetjenestene gjør at turistenes inntog kan slå negativt ut for kommunebudsjettet.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Oppfatningen om at store hytteområder fører til gode inntekter i kommunekassa kan vise seg å være feil.

I en ny rapport fra Telemarksforskning kommer det nemlig frem at å være en typisk hyttekommune kan slå negativt ut for kommuneøkonomien. Undersøkelsen viser at hver ekstra hytte gir kommunen økte utgifter på 2600 kroner.

Vil sende regningen hjem

Over halvparten av kostnadene er knyttet til helsetjenester, og dette vil ordførerne i flere av landets største hyttekommuner ha refundert.

– I de tilfellene hvor vi for eksempel har hjemmesykepleie på hyttene, synes jeg det er rimelig om hjemkommunen står for kostnaden. Når vi leverer disse tjenestene, slipper jo kommunen personen bor i, sier ordfører i Trysil, Ole Martin Norderhaug.

Ole Martin Norderhaug

REFUSJON: Trysil-ordfører Ole Martin Norderhaug håper på å få refundert utgiftene til helsetjenester.

Foto: Frode Meskau / NRK

Sammen med ordføreren i en annen stor hyttekommune, Kragerø, tar han nå til orde for å få dekket merutgiftene. De vil ha en refusjonsordning som gjør at hyttefolkets hjemkommune må ta regningen for helsetjenester.

De får støtte av varaordføreren i Norges største hyttekommune, Ringsaker.

– Når det er slik at vi taper på å være en stor hyttekommune, mener vi at det må kompenseres, sier Geir Roger Borgedal.

Mye å tjene

Men bildet er ikke ensidig negativt. I rapporten fra Telemarksforskning understrekes det at totalbildet er mer sammensatt enn hva studien viser. Undersøkelsen vurderer ikke effekten hytteutbygging har for næringsliv, sysselsetting og servicetilbud.

Trysil-ordfører Norderhaug innrømmer at det er mye å tjene på å være en hyttekommune.

– Vi har blant annet bygget legesenter to ganger og har svært avansert røntgenutstyr. Dette brukes også til det beste for de fastboende og hadde ikke vært mulig uten turismen.

– Et gode for kommunen

Ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen

LITE VILLIG: Tore Opdal Hansen vil ikke betale for innbyggernes behov for helsetjenester når de er på ferie.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Å øke eiendomsskatten eller kommunale gebyrer er ikke aktuelt i Trysil, så kommunen vender i stedet blikket mot helseutgiftene. Tore Opdal Hansen, ordfører i Drammen, er lite villig til å betale for drammensere som er på ferie andre steder i landet.

– Å ha turister er et gode for kommunen. Det kan selvfølgelig være en utgiftsside, men den regningen må man faktisk ta, mener han.