Vil sikre alle planoverganger innen 10 år

To personer har mistet livet etter å ha blitt påkjørt av tog på usikra planoverganger i sommer. Arbeidet med å sikre alle landets planoverganger tar tid.

Se hva som skjer når NRK skal krysse den usikra planovergangen.

STOPP: Her passerer toget på den usikra planovergangen på Eina på Toten.

På Eina i Vestre-Toten er det ingen fysiske sperrer som stopper bilister eller andre fra å krysse jernbanesporet.

Toget kan komme i høy fart når som helst, og et gult skilt er det eneste som er satt opp for å advare kryssende. Dette er bare en av mange usikra planoverganger i Norge.

– Folk må være flinke til å respektere skiltene, sier Åge Sjømark i BaneNor.

To drept

Harald Tanum

LEGGER NED: Etter årets innhøsting på jordene, blir fem usikra planoverganger nedlagt langs Gjøvikbanen. Det mener faggruppeleder for linja, Harald Tanum er en positivt.

Foto: Lars Bilit Hagen / NRK

Denne sommeren har to personer mistet livet etter å ha blitt påkjørt av tog på usikra planoverganger.

Det er i alt 296 usikra planoverganger som er i daglig bruk i Norge. I tillegg er det 718 usikra planoverganger i jord- og skogbruksområder, som ikke brukes daglig.

Sjømark jobber som prosjektleder for planoverganger i områdene midt og nord i BaneNor. Det betyr at han jobbet blant annet med Røros- og Solørbanen, som har flest usikra planoverganger. Han sier det handler om å jobbe helhetlig.

– Vi ser ikke en overgang separat. Vi ser hele strekka for å samle og fjerne flere overganger, sier Sjømark.

Godt samarbeid avgjørende

Stopp, se og lytt etter tog

ADVARSEL: Et enkelt skilt er eneste advarsel på mange jernbaneoverganger.

Foto: Lars Bilit Hagen / NRK

Han sier at det er en utfordring å gjøre alle grunneiere fornøyd når de jobber med å få til løsninger for å fjerne usikra planoverganger, noe som har vært en utfordring blant annet på Rørosbanen.

– Når vi gjør endringer får enkelte fordeler, andre merker ingenting mens for noen skaper det ulemper, sier Sjømark.

På Gjøvikbanen har utbyggingen av den nye riksveg fire gjort at man har kunnet fjerne flere planoverganger. Det skyldes godt samarbeid med grunneierne, sier Sjømark.

Mindre penger til sikring

Men BaneNor har fått mindre penger til å jobbe for å sikre og fjerne planoverganger i år sammenlignet med i fjor. Støtten til slike prosjekter gikk i år ned til 44 millioner, fra 100 millioner i 2016, ifølge Nationen.

– Det er beklagelig. Vi var klar over at det kom en reduksjon, men vi ønsker selvfølgelig å gjøre mest mulig på usikra planoverganger, sier Sjømark.

Han er likevel klar på at de usikra planovergangene som er i daglig bruk skal sikres.

– Innen en tiårsperiode håper vi å få sikre eller fjerne alle planovergangene i daglig drift.

Planoverganger

Jernbaner

Usikra planoverganger i daglig bruk

Jord- og skogbruksoverganger

Rørosbanen

88

136

Solørbanen

47

50

Nordlandsbanen

28

138

Dovrebanen

19

61

Raumabanen

17

67

Randsfjordbanen

15

25

Østfoldbanen (østre linje)

15

23

Kongsvingerbanen

14

22

Meråkerbanen

13

26

Bergensbanen

6

36

Østfoldbanen (vestre linje)

6

14

Flåmsbana

6

2

Vestfoldbanen

5

35

Gjøvikbanen

4

38

Arendalsbanen

4

8

Spikkestadbanen

3

2

Roa-Hønefossbanen

2

8

Sørlandsbanen

1

19

Bratsbergbanen

1

4

Hovedbanen (Eidsvoll-Oslo)

1

2

Tinnosbanen (Hjuksebø-Notodden)

1

1

Ofotbanen

0

1

Totalt

296

718

Fokuset på usikra planoverganger er ikke nytt. Her fra Filmavisen i 1961.

FRA ARKIVET: Fokuset på usikra planoverganger er ikke nytt, her fra Filmavisen i 1961.