Vil kreve erstatning

Ronny Kjeldsen ble først dømt til 18 års fengsel for drap, så ble han frikjent. Nå varsler advokaten hans erstatningssøksmål.

Ronny Kjeldsen
Foto: Peter Talos / Scanpix

Fredag la Eidsivating lagmannsrett dommen fra tingretten i drapssaken fra Søndre land til side og frikjente Ronny Kjeldsen. Kjeldsen kunne dermed forlate lagmannsretten som en fri mann etter 542 dager i varetekt.

La dommen til side

I Gjøvik tingrett i mars ble alle de fem tilttalte dømt til strenge fengsels-og forvaringsstraffer for drap eller medvirkning til drap på to menn. De ble funnet drept på gården Vollheim i Søndre land i januar 2008. Eidsivating la dommen i tingretten til side. Ronny Kjeldsen som ble dømt til 18 års fengsel i tingretten, ble frikjent. Tre av de tiltalte ble frikjent for ett av drapene.

- Skal erstatte ved urett

Advokat Espen Wangberg

Advokat Espen Wangberg

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Kjeldsens forsvarer, Espen Wangberg, sier at det nå vil bli reist et krav om erstatning.

- Selvfølgelig vil det nå etter hvert bli gjort klart et erstatningssøksmål mot staten, sier Wangberg.

Wangberg sier at staten skal, når det er gjort urett mot noen, erstatte det økonomiske tapet som vedkommende har hatt.

- Og i tillegg eventuelt en oppreisning for at han har sittet uskyldig i fengsel. Vi er fornøyd med at lagretten er enige med det vi har fremhevet, usikkerheten knyttet til bevisene mot Ronny Kjeldsen, sier Wangberg.