Vil ikke si hvor mange som kan miste jobben i Statens vegvesen

Samferdselsminister Jon Georg Dale fikk rapporten fra vegdirektør Terje Moe Gustavsen i dag. 1650 ansatte rammes av omorganisering i etaten.

Jon Georg Dale

FRA STAT TIL FYLKE: Dale mener at omorganiseringa vil bety en styrking av lokal og regional påvirkning, fordi de ansatte i vegvesenet vil jobbe i fylkeskommunen i årene som kommer. 

Foto: Jon Bolstad / NRK

Samferdselsminister Jon Georg Dale sier at forslaget fra vegdirektør Terje Moe Gustavsen først og fremst innebærer en flytting av ansatte. Han vil ikke si hvor mange som kan miste jobben.

Dale legger vekt på at omorganiseringa først og fremst vil innebære en flytting av ansatte til det nye regionale nivået. Det vil ifølge Dale innebære at de som er ansvarlige for fylkesveiene også vil være ansatt i fylkeskommunene.

– Slik sett er det en tydelig organisering, men vi trenger fortsatt folk i hele landet til å drifte, bygge og vedlikeholde veier, sier Dale.

Vil noen miste jobben?

– Jeg har fått rapporten i dag, og jeg er opptatt av at vi skal ha et effektivt Statens vegvesen. Jeg ser at det spås at 1650 vil miste jobben. Men disse folkene skal fortsatt i stor grad jobbe med vei, men på et nytt, regionalt nivå, sier Dale, uten å gå nærmere inn på hvor mange som kan miste jobben i prosessen.

Fra regioner til divisjoner

I dag la vegdirektør Terje Moe Gustavsen frem Statens vegvesens forslag til omorganisering for Samferdselsdepartementet.

Kjernen i forslaget er at dagens fem regionkontorer bli erstattet av divisjonssjefer som har ansvaret for hele landet.

– Den nye modellen sikrer en tydeligere styring av virksomheten, og vi vil få større kraft i gjennomføringen av oppgaver generelt, og digitaliseringen spesielt, skriver Gustavsen i en pressemelding.

Kritikere mener dette er å flytte makt fra distriktene og inn til Oslo. Dersom utbygging og drift av for eksempel alle riksveier blir samlet i en divisjon er fagforeninger i Statens vegvesen redd for at distriktene mister innflytelse. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har advart mot det samme.

Jon Georg Dale mener imidlertid ikke at omorganiseringa vil innebære at distriktene vil miste makt over veiene.

– Nei, det betyr tvert imot at det ansvaret som fylkeskommunene har hatt for utbygging og vedlikehold av vei faktisk også har det administrative ansvaret. Dette ble vedtatt som reformen i 2010, men gjennomføres først nå.

Flytting av ansatte til fylkeskommunene

Dale mener at dette betyr en styrking av lokal og regional påvirkning, fordi de ansatte vil jobbe i fylkeskommunen i årene som kommer.

– Jeg legger til grunn at vi fortsatt skal være sterkt representert i hele landet. Og en av de tingene rapporten peker på er jo at det er Vegdirektoratets sentrale funksjon som kanskje i størst grad vil bli påvirka av dette.

Dale sier det er positivt at Vegvesenet nå gjennomgår egen organisasjon.

– Det handler om å få mer vei for pengene, og å frigjøre ressurser fra å administrere til å faktisk bygge vei, og det tror jeg vil glede mange i dette landet, sier Dale.