NRK Meny
Normal

– Vi vil ikke ha eldre på anbud

Sjukepleier Rita Martinsen kjemper imot at sjukehjemmet hun jobber på i Elverum skal bli drevet privat. Hun frykter færre ansatte og mindre tid til de eldre. Men kommunen må spare penger.

Vil ikke ha eldre på anbud

TRENGER STABILITET: Sjukepleier ved Lyngholtet sjukehjem, Rita Martinsen, kjemper imot at sjukehjemmet skal konkurranseutsettes.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Private skal jo ha profitt for å drive et sjukehjem, så et sted må de jo ta penga fra, sier Tove Paulsen og Rita Martinsen som jobber på Lyngholtet sjukehjem i Elverum.

De frykter både at det blir færre ansatte og at de ansatte skal miste pensjonsrettighetene sine ved at private tar over arbeidsplassen deres.

Mister pensjon hvis Elverum privatiserer sjukehjem

Kommunen har regnet ut at de sparer mellom 10 og 15 millioner kroner i året på private drivere av to av sjukehjemmene i kommunen. Saken falt da den var oppe i kommunestyret våren 2015, men flere partier mener det er eneste løsningen.

Stort underskudd

Elverum kommune hadde i 2014 et underskudd på nesten 30 millioner kroner. Regjeringa har oppfordra kommunene til å tenke nytt for å sikre velferdssamfunnet. Derfor ville rådmann og ordfører i Elverum at to sjukehjem skulle konkurranseutsettes.

Vi har store økonomiske utfordringer. En utredning viste at vi kunne ha store innsparingsmuligheter ved konkurranseutsetting, sier ordfører Erik Hanstad (H).

Vil ikke ha eldre på anbud

LIKE BRA: Ordfører i Elverum Erik Hanstad (H) mener tilbudet vil bli like bra ved privat drift.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Innsparingen skyldes blant annet at de sparer pensjonsutgifter. De ansatte frykter også at det vil bli færre og ufaglærte ansatte på sjukehjemmene, og mer bruk av vikarer.

Private aktører bør få drive sykehjem

– Uhørt å leie privat sykepleier på sykehjem

Her ser vi at pasientene er avhengig av fast personale. Hvis det kommer nye blir de urolige, sier Rita Martinsen.

Vil ikke ha eldre på anbud

DEMENTE: Lyngholtet sjukehjem er et sjukehjem for demente.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Lyngholtet sjukehjem er en forsterka enhet for demente. Martinsen sier hun valgte å jobbe på sjukehjemmet nettopp fordi det er små grupper og nok tid til de eldre.

Jeg tenkte at her er det slik jeg ønsker at det skal være for eldre, sier hun.

Kan ikke splitte eldreomsorgen

Ordfører Erik Hanstad mener at tilbudet ikke nødvendigvis blir dårligere om det er private som driver et sjukehjem.

Kommunen har jo fortsatt ansvar for sjukehjemmene, og vi stiller jo krav om hvordan vi vil ha det, sier han.

Vil ikke ha eldre på anbud

TID: De ansatte frykter mindre tid til beboerne på sjukehjemmet ved privat drift.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Hans motkandidat til ordførerstolen de neste fire årene, Ingvar Midthun (Ap) er uenig. Han mener det er nødvendig med en samla offentlig eldreomsorg i framtida.

Hvis vi splitter opp får vi fragmenterte tjenester og det er ikke Elverum tjent med. De som jobber i eldreomsorgen er avhengig av å høste erfaring fra hverandre, sier han.

- Hvordan skal da kommunen klare det økonomisk?

– Jeg tror ikke innsparingene blir så store som de sier. Jeg tror heller på at vi kan samarbeide med de ansatte om å finne løsninger, sier han.

Sa nei men er for konkurranseutsetting

Eldrerådet i Elverum stemte nei til konkurranseutsetting da saken var oppe i vår. Men lederen i eldrerådet, Thorstein Skiaker mener det kan være en løsning for at kommunen skal kunne klare det økonomisk.

For de som skal ha tjenesten tror jeg ikke det er så farlig hvem som gir tjenesten så lenge de får den, sier han.

Vil ikke ha eldre på anbud

MÅ BETALE: Tove Paulsen er villig til å betale litt ekstra for at kommunen skal kunne drive sjukehjemmene.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Tove Paulsen er sjøl villig til å bla opp litt ekstra fra sin egen lommebok for at kommunal drift.

Jeg betaler gjerne parkeringsavgift i sentrum og litt høyere eiendomsskatt for det, sier hun.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

Video fra Hedmark og Oppland

Elena fra Lillehammer er opptatt av de små bedriftene
Nils Thore Jansson fra Finnskogen mener mye om mangt, særlig om politikere og sentralisering.
Bar Hassan fra Follebu skal stemme for første gang