Vil heller være med Oslo

Fire av fem rådmenn i Gjøvikregionen vil heller bli en del av et stor-Oslo enn å være en del av et sammenslått Hedmark og Oppland, skriver OA. Gjøvik-rådmann Magnus Mathisen er blant disse. Han mener dagens svakheter i Oppland vil forsterkes av et sammenslått Hedmark og Oppland.