NRK Meny

Vil ha undervannstog under Mjøsa

En undersjøisk togforbindelse med en prislapp på 15 milliarder kroner skal ruste mjøsdistriktene for fremtiden. Initiativtagerne mener toget vil korte ned pendleravstandene og bygge ned dagens holdningsmotsetninger.

Artikkelen er mer enn to år gammel.

Tverrforbindelsen mellom Gjøvik og Hamar vil redusere reiseavstanden mellom de to byene fra 45 til 15 minutter. Initativtagerne bak prosjektet mener undervannsforbindelsen vil skape et felles bo- og arbeidsmarked med store vekstmuligheter for fremtiden.

– I dette området bor det 200 000 mennesker og det finnes 100 000 arbeidsplasser. Med en bedre interaksjon vil vi øke arbeidsmulighetene mellom distriktene og skape ny vekst, sier Rolf B. Hodt.

Han er del av en arbeidsgruppe på ni personer fra Hedmark og Oppland som har utviklet planene om den undersjøiske bil- og togforbindelsen.

Mjøsbrua

MJØSBRUA: Den neste passasjen over Mjøsa kan bli lagt under vann.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Vil bygge ned uenighetene

Rolf B. Hodt mener den ambisiøse planen er viktig for å ruste mjøsregionen for fremtiden med tanke på vekst og tilflytning.

Han jobber i kommunikasjonsbransjen, bor på Kapp i Østre Toten og ser store utfordringer i dagens samarbeidsklima mellom Hedmark og Oppland.

– De regionale forskjellene er store og de dukker opp jevnlig. Grensene er et stort hinder for samarbeid og jeg tror dette prosjektet kan spare oss for mange unødvendige lokaliseringsdebatter. Om dette blir noe av vil det rive ned både geografiske og mentale avstander, sier Hodt.

– Konkurrerer med E6

Like sikker på nyttigheten er ikke prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen. Han mener at det må satses på de samferdselsprosjektene som allerede er planlagt.

Taale Stensby

HELLER E6: Taale Stensbye foretrekker ny E6 fremfor forbindelse under Mjøsa.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

– Dette prosjektet er i direkte konkurranse med E6-utbyggingen fra Kolomoen i Hedmark til Biri i Oppland. Kostnaden er den samme og jeg mener en ny E6 vil gjøre omtrent samme nytta i forhold til å binde fylkene tettere sammen.

– Ikke urealistisk

Teknologien som må brukes til undervannprosjektet ligger tilgjengelig og i oljeindustrien er det god kompetanse på bygging under vann.

Stensbye legger ikke skjul på at en tettere forbindelse over mjøsbreddene kan være gunstig i forhold til Vestlandet og Oslo.

– Teknologien er der, den er brukt tidligere og slikt sett er ikke dette urealistisk. Men det har en pris og mitt råd vil være at man konsentrerer seg om å få ferdig E6. Til syvende og sist er det trafikantene som må bære kostnadene og jeg tviler på at det vil være vilje til to slike løft på samme tid, sier han.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND