NRK Meny
Normal

Vil ha tre år for Stuan-ekteparet

Aktor mener Stuan-ekteparet bevisst har drevet svindel, og la i dag ned påstand om tre og tre og et halvt år for Ivar og Kari H. Stuan.

Stoltz og Røed

Ivar Stuans forsvarer, Anne Christine Stoltz, og aktor Richard Røed.

Foto: Knut Sveen / NRK

Aktor Richard Røed la i dag ned påstand om tre års fengsel, halvparten betinget, for Ivar Stuan, og tre og et halv år fengsel, halvparten betinget, for Kari H. Stuan.

Ekteparet har drevet firmaet Sponsorlink, og har i mange år tilbudt firmaturer til idrettsarrangementer og eventer. Her skal det ha oppstått omfattende svindel med fakturering, og kundene skal ha fått store skattefordeler ved å kamuflere turene som jobbreiser.

– Ved straffeutmålingen har vi lagt vekt på at dette har gått over lang tid, at det har vært overlagte handlinger som har gått over lang tid. Derfor ser vi på dette som en alvorlig sak der store summer er unndratt beskatning, sier Richard Røed til NRK.

Forskjell i straffeutmåling

Ivar og Kari H. Stuan har hele tiden sagt at de opptrådte uvitende om ulovlighetene, men aktoratet gjentok flere ganger i dag at dette er en åpenbar ansvarsfraskrivelse.

I prosedyren krevde aktor noe strengere dom for Kari Stuan, da hun står tiltalt for å ha skrevet ut fakturaer på 8,1 millioner kroner. Ivar Stuan tiltales for 6,5 millioner kroner, og Røed mener dette tilsvarer et halvt år mindre straff.

Et sentralt spørsmål i den kompliserte saken har vært hvorvidt ekteparet Stuan selv har hatt økonomiske fordeler ved å fakturere etter kundenes eget ønske. Dette mener aktor at det hersker liten tvil om, men dette er også et punkt det har vært vanskelig å skaffe direkte beviser for.

– Spesiell sak

Saken har pågått i tre uker og aktor Richard Røed innrømte at det er vanskelig å finne lignende saker hvor man kan sammenligne lovbrudd og mulig straffeutmåling.

– Det finnes ikke gjeldende rettspraksis på dette området og påstanden er derfor basert på tidligere dommer for skatte- og avgiftsunndragelser, forklarte Røed til NRK.

Påtalemyndighetene har regnet seg frem til at det kan ligge et potensielt skattetap på åtte millioner kroner i saken. Etterforskningstiden på fem år ses på som formildende i straffeutmålingen.

  • Les også: Stuan: – Et fem år langt mareritt
    Kai Roger Vaag og Anne Christine Stoltz

    Kai Roger Vaag og Anne Christine Stoltz mener skattetapet på åtte millioner er høyst usikre tall.

    Foto: Knut Sveen / NRK

– Ikke forsett

Advokatene til ekteparet mener ekteparet ikke har handlet med forsett og heller ikke hatt noen fortjeneste.

- Straffeutmålingen kan umulig basere seg på tapte skatter og avgifter for åtte millioner kroner, Dette er en usikker vurdering og kan ikke ses på som et bevis for lovbrudd, sier Kari Stuans forsvarer, Kai Roger Vaag.

Anne Christine Stoltz, forsvarer for Ivar Stuan, mener den lange etterforskningstiden må kvalifisere til betinget dom.