NRK Meny
Normal

Vil ha to års fengsel for bedrageri-tiltalt kvinne

Aktor la ned påstand om to års fengsel for kvinnen fra Hedmarken som er tiltalt for grovt økonomisk bedrageri i sin mors navn uten hennes samtykke.

Hamar tinghus

Rettssaken gikk over fire dager i Hedmarken tingrett på Hamar.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Forsvareren la ned påstand om at hun frikjennes for punktene hun har nektet straffskyld på.

En kvinne fra Hedmarken er tiltalt for grovt økonomisk bedrageri etter at hun har tatt opp kredittkortlån for over 600 000 kroner i morens navn uten at moren visste om det, ifølge tiltalen.

Nektet straffskyld

Hun er også tiltalt for forsøk på det samme for til sammen 1,5 millioner kroner. Dette skal ha skjedd fra mars 2012 til oktober 2013. Kvinnen nektet straffskyld på de fleste av de 41 punktene i tiltalen, og mener at moren samtykket til lånene.

Dette benekter moren. Kvinnen er også tiltalt for å ha bestilt varer i navnet på borettslaget hun var leder i, og tatt varene sjøl. Dette har hun erkjent straffskyld for.

Rettssaken har gått over fire dager i Hedmarken tingrett på Hamar.

Aktor Richard Røed startet sin prosedyre med å si at han ikke er i tvil om hva som har skjedd i saken.

– Bare en troverdig side

Slik moren og den tiltalte har forklart seg er det påstand mot påstand, men aktor mener at det bare er den ene siden som er troverdig da man ser på logiske sammenhenger og dokumentasjoner.

Richard Røed, Randi Kristiansen Lien

Aktor Richard Røed og politirevisor Randi Kristiansen Lien under rettssaken.

Foto: Linda Vespestad / NRK

– Det er moren som anmelder denne saken. Hun velger å anmelde datteren, og det indikerer at det har skjedd en straffbar handling. Det er ikke lett å anmelde sin egen datter, sa Røed i sin prosedyre.

Han mener morens forklaring i retten er troverdig, og at hun forklarte seg ærlig og oppriktig.

– Hun er troverdig når hun forklarer at hun fikk sjokk da hun oppdaget at kontoen hennes var tømt, og dette har også familien forklart.

– Var ikke med på dette

Et sentralt spørsmål i saken er om moren var med på dette, aktor mener helt klart at moren ikke var med.

I sin prosedyre sa han at tiltalte hele tiden i politiavhør har sagt at moren var til stede og satt sammen med henne da det ble søkt om kredittkortlån. Dette forklarte hun i retten også, men dokumentasjonen viser at dette ikke har vært mulig.

– Tiltalte var nok ikke klar over at det er mulig å finne ut av dette ved å se på dokumentasjonen. Den viser at moren er i utlandet eller på jobb da flere av lånene søkes om.

– Hatt behov for penger

Da det gjelder hvem som har motiv, så mener aktor at det helt klart at det er den tiltalte som har motiv for å gjøre dette og ikke moren.

Han underbygger det med at moren hadde en god økonomi og betalte regninger fast før den tiltalte tok over økonomien. Det viser dokumentasjonen som politiet har lagt fram i retten.

– Den tiltalte har helt åpenbart hatt et stort behov for penger og fra 2012 har disse pengene kommet fra moren, og jeg er overbevist om at moren ikke visste om dette, sa aktor Røed.

Han mener at den tiltalte skal dømmes for å han bedratt sin mor i varer 51 000 kroner, innvilget lån på 623 000 kroner og forsøk på bedrageri på cirka 1,5 millioner kroner.

Mener flere ting er skjerpende

Aktor mener det er flere skjerpende omstendigheter i saken.

– Tiltalte har utnyttet en sårbar person – sin egen mor som hun visste hadde det vanskelig etter at hun hadde mistet sin mann. Den tiltalte har utnyttet en inngang der moren var litt gammeldags, hun betalte regninger med postgiro. Her kom den tiltalte inn og skulle hjelpe med økonomien.

Det er også straffeskjerpende at hun skylder på moren, mener aktor.

– Det er utrolig kritikkverdig. Ikke nok med at hun har satt sin mor i stor gjeld, men hun skylder også på moren og vil skyve gjeldsansvaret over til moren.

Han ser ikke noe formildende omstendigheter i saken, og la ned påstand om to års fengsel.

– Var det et samtykke?

Johnny Christian Schill

Kvinnens forsvarer Johnny Christian Schill.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Forsvarer Johnny Christian Schill begynte sin prosedyre med å si at rimelig tvil skal komme den tiltalte til gode.

Er det en reel mulighet for at den tiltalte ikke har gjort det som står i tiltalen så skal vedkommende frikjennes.

Forsvareren snakket videre om at det er påtalemyndigheten som skal føre bevis for at det har skjedd en straffbar handling.

– Her er det påstand mot påstand. Tiltale sier mor var med, mor sier nei. Hvis retten finner det bevisst at begge deltok på dette, at det lå et samtykke i bunn så ligger det ingen forledelse her. Her må man gå inn på hvert punkt å se om det lå et samtykke i bunn, sa forsvarer Schill.

– Må se på mors pengeforbruk

Han mener at påtalemyndigheten ikke har ført bevis for at det ikke var samtykke på hvert enkelt tilfelle.

– Påtalemyndigheten har lagt seg på en samlevurdering etter å ha sett på noen elementer.

Han la vekt på flere punkter som det er usikkerhet rundt. Han mente blant annet at retten må se på mors pengeforbruk i denne saken.

– En bit som jeg mener ikke er godt nok oppklart. I morens ligning fra 2011 står det at hun har gjeld på 1,2 millioner kroner. Ifølge politiet så skyldtes dette at moren kausjonerte på et lån for et familiemedlem, men det er ikke ført bevis for dette.

Han mener morens økonomi er elementer som trekker i retning av at lånene var noe begge visste om.

– hvitevare borte

Et annet element som tyder på at begge var med på dette er et av tiltalepunktene som gjelder forsøk på bedrageri står både tiltalte og moren som lånesøkere, mener Schill.

Schill har flere ganger under rettssaken lurt på hvor det ble av en oppvaskmaskin som ble bestilt i morens navn, men som den tiltalte sjøl tok, ifølge tiltalen.

Det ble bestilt to oppvaskmaskiner omtrent samtidig. Den ene fikk den tiltalte, men det er ikke undersøkt hvor den andre maskinen ble av.

– Politiet har ikke vært hos mor for å se om den står der. Gjør den det så kan det være bevis på at de to hadde en avtale, sa Schill.

– Mye uklarheter

I sin prosedyre kritiserte Schill politiet for ikke å ha innhentet skrifteksperter for å undersøke underskifter i fullmakter.

– Her tar aktor rollen som en sakkyndig når han mener at underskiftene er ulike, og det kan han ikke gjøre. Det skal heller ikke gå utover den tiltalte at politiet har valgt ikke å bruke penger på dette.

Forsvareren la ned påstand om at tiltaltes frikjennes for postene som hun nekter straffskyld for.

– Jeg mener at bevisbyrden ikke er oppfylt. Det er mye uklarheter, og det er en reel mulighet for at tiltalte snakker sant. Aktors påstand er altfor streng. Hvis retten finner henne skyldig, så håper jeg at man gir en betinget dom med et par-tre måneder i fengsel eller samfunnstraff.

Utover det la forsvareren ned påstand om at hun frifinnes for punktene hun nekter straffskyld på, eller dømmes på mildest mulig måte.