NRK Meny
Normal

Ny gruvedrift kan gi arbeidsplasser til Os

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Dersom det startes ny gruvedrift på fjellet mellom Os, Røros og Holtålen bør Os bli transportsted for malmen som utvinnes. Det mener ordføreren.

Et australsk gruveselskap har starta leting etter nye kobberforekomster i området, og er optimistiske. Ny gruvedrift kan bli så verdifull for nord-Østerdalen at man må vurdere å bygge veg gjennom et vernet område, mener ordfører Arne Grue i Os.

– Det er klart vi setter på dette som en framtidig mulighet for sysselsetting. Hvis dette kommer i gang så er det utrolig viktig for denne delen av regionen at vi får en vegforbindelse. Da blir det også lettere å komme til for arbeidskraft, ikke bare fra Os, men også fra nord-Østerdalskommunene.

Det australske gruveselskapet Drake Resources har for alvor begynt å lete etter malm inne i det såkalte Hessjøfeltet som ligger i de tre kommunene Os, Røros og Holtålen. I området ligger også det verna landskapsområdet Kjurrudalen.

Kan begynne å borre allerede vinteren 2012

De to siste ukene har selskapet brukt elektronisk leteutstyr fra helikopter, og selskapets norske representant, Finn Hansen, sier det kan bli aktuelt å gå videre med prøveboringer når de får svarene fra de undersøkelsene som er gjort fra lufta:

Finn Hansen, Blackstone Ventures

Finn Hansen representerer Drake Resources i Norge.

Foto: Jan Vidar Lie Pedersen / NRK

– Allerede i løpet av høst og tidlig vinter vil vi ha gjennomgått informasjonen vi har samlet inn. Da vet vi om det er såpass interessante utslag at vi går videre. Dette kan bli allerede vinteren 2012. Da vil vi i så fall utføre såkalte kjerneborringer der vi tar opp prøver fra bakken.

Hansen sier australierne er optimistiske og han vil bli overrasket hvis de ikke gjør interessante funn av ny kobber og sinkmalm i dette området.

– Med den teknologien vi har i dag regner vi med å kunne finne malmer som aldri før er funnet i området. De kan forekomme på alt fra 0 til 300 meters dyp.

Finner gruveselskapet store nok forekomster kommer de etter alt å dømme til å søke om konsesjon for utvinning.

– Gruvedrift her er jo ikke noe nytt

Og Os-ordføreren varsler allerede nå at han gjerne vil ha vegforbindelse nordover fra Os til en eventuell ny gruve, fordi han mener Os vil være det naturlige stedet å transportere malmen videre fra.

– Fordelen med å transportere til Os er at vi har mindre høydeforskjell i forhold til der massen kommer ut i dagen. Derfor blir det enklere å frakte massen enten på veg eller jernbane, og det kan jo gi en miljøgevinst.

Problemet er at gruvevegen må bygges rett gjennom det verna seterområdet Kjurrudalen nord i Os. Grue mener at vernet må kunne vike for de mulighetene som gruvedrift kan gi:

– Jeg mener at det må gå an å finne en mellomting. I Kjurrudalen og andre områder har det jo vært gruvedrift tidligere så det er jo ikke noe nytt. Jeg mener dette er for interessant til at man kan lene seg tilbake og lukke øynene.