Vil ha lang pause

Forsvarer Mette Yvonne Larsen blir hørt på sitt krav om en lang pause til å gå gjennom nye bevis.

Øygard anke

Forsvarer Mette Yvonne Larsen får en lengre pause til å gå gjennom nye bevis etter aktors innledningsforedrag.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Øygard anke

Torbjørn Klundseter mener det ikke er noen grunn til å utsette saken.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Jeg fikk korrigert bevisoppgave torsdag ettermiddag. Så fikk jeg rådata og nye vitneavhør lørdag 20. april. Dessuten bor Rune Øygard i Vågå og vi trenger tid til å se på dette sammen, sa Yvonne Larsen i retten.

Lagmannsretten er villig til å innvilge en pause, men vil høre aktors innledningsforedrag først.

Lørdag fikk forsvarerne til Rune Øygard en rekke nye dokumenter.

–Det er helt uholdbart at vi ikke har fått flere av disse dokumentene før, sier forsvarer Mette Yvonne Larsen til VG.no.

Statsadvokaten mener ikke dette bør få noen betydning for rettsaken.

– Jeg ser ingen grunn til å utsette saken, sier statsadvokat Thorbjørn Klundseter før retten settes.

Tøft møte

En halvtime før rettsaken står den fornærmede jenta og tre venner på gangen. Øygard går forbi og jenta starter å gråte. Hun blir trøstet av en venninne.

10 minutter før saken starter får media lov til å fotografere. Jenta står med ryggen til sammen med bistandsadvokaten. Blitz lyner og kameraene surrer. Det er et enormt medieoppbud med cirka 70 mediefolk til stede.

Jenta tillater fotografering dersom hun anonymiseres. Øygard tillater ikke fotografering.

Juryen på første dag av ankesaken mot Rune Øygard.

Juryen kommer inn i rettssal 9 i Eidsivating lagmannsrett

Ny etterforskning

Etter at Rune Øygard ble dømt til fire års fengsel før jul, har politiet fortsatt å etterforske i saken. Etterforskningen skal dreie seg om gjennomgang av ulike mobiltelefoner som kommer fra den fornærmede jenta i saken, og hennes familie.

Resultatene av etterforskningen skal ikke ha vært klar før nå.

– Vi har mottatt en hel ringperm med dokumenter fra den 16. april. Mye av dette vet vi ikke en gang hvordan statsadvokaten vil bruke, sier Larsen til VG.no.

Juryen er valgt

Lagmannsretten har nå valgt ut 12 jurymedlemmer som skal følge saken. Rettens administrator Ørnulf Røhnebæk formante juryen om å ikke si eller mene noe om denne saken i sosiale medier eller hjemme.

– Dere skal ikke diskutere denne saken med noen andre. Bare internt i lagretten. Da skal det skje på bakrommet her og ingen andre steder, sier Røhnebæk.

Juryen på 12 velger seg også en egen ordfører.

Juryen på første dag av ankesaken mot Rune Øygard.

Juryen kommer inn i rettssal 9 i Eidsivating lagmannsrett