NRK Meny
Normal

Vi vil ha dine synspunkter!

Leder for distriktsprogramrådet i Hedmark og Oppland oppfordrer publikum til å si sin mening om NRK.

P1musikk_header

ØNSKELIG: NRK vil ha tilbakemeldinger fra deg som lytter, ser og leser sakene og sendingene våre. Du kan være med og prege fremtidens nyheter.

Foto: NRK

Mari Gjestvang, leder for det lokale distriktsprogramrådet, forteller at de skal fungere som et talerør for befolkningen i Hedmark og Oppland. Innspillene publikum gir drøftes med ledelsen på distriktskontoret.

– Vi har fått noen klager på musikkvalg på radiosendingene og at det blir lagd for få saker fra enkelte områder, i tillegg til klager som retter seg mot spesifikke nyhetsinnslag.

Gjestvang forteller at rådet møtes tre-fire ganger i året og diskuterer publikums innspill. Neste møte skal være om en uke, onsdag 25. mars.

Målet er forbedringer

Gjestvang forteller at innspillene kan rettes direkte til NRK, som så viderebringer dem til rådet. Der blir klagen behandla.

– Vi går grundig gjennom det som blir pekt på, diskuterer det og finner ut hvordan NRK kan gjøre dette bedre i fremtida, sier hun.

Distriktsprogramlederen sier at det virker som det er mange diskusjoner rundt NRKs innhold, men at de så langt ikke har konkludert med at NRK Hedmark og Oppland har gjort noen overtramp.

Ledere for NRKs distriktsprogramråd.

OVERBLIKK: Ledere for NRKs distriktsprogramråd. F.v Mari Gjestvang, Hedmark og Oppland, Mona Røsvik Strømme, Hordaland, Kristina Torbergsen, Troms og Finmark, Terese Anita Holmen, Rogaland, Elisabeth Kjølsrød, Sørlandet og Karianne O.Tung, Trøndelag. De passer på at klagene kringkasteren mottar blir behandla ordentlig.

Foto: Nina Didriksen / NRK

Trenger tilbakemeldinger

Distriktsdirektør i NRK, Grethe Gynnild-Johnsen, mener aktive distriktsprogramråd er flott.

– Vi trenger tilbakemeldinger på det vi driver med. Det er driv i arbeidet i de lokale rådene, har hun tidligere uttalt.

Det er lovpålagt at NRK skal ha egne råd som skal være et bindeledd mellom publikum og kringkasteren.

Det sentrale Kringkastingsrådet, som ble opprettet samtidig som NRK i 1933, har fått kritikk for å være overflødig og gammeldags. Det vil ikke Gjestvang være med på.

– Jeg mener dette er en viktig måte å ivareta ytringsfriheten på, Jeg tror både publikum, NRK og rådet selv har satt pris på dette, sier hun.