NRK Meny
Normal

Vil bare ha kvinneklinikk i Lillehammer

Sykehusdirektør Morten Lang-Ree i Sykehuset Innlandet går inn for en felles kvinneklinikk i Hedmark og Oppland, og det blir i Lillehammer. – Dette vil gi kvinnene i Hedmark et dårligere tilbud, sier fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen.

I dag kom innstillingen om at det kun skal være kvinneklinikk på Lillehammer

Se dagens tv-reportasje om kvinneklinikken

Morten Lang-Ree

Sjukehusdirektør Morten Lang-Ree (nr to f.v) går inn for at det bare skal være en kvinneklinikk i Hedmark og Oppland.

Foto: Helle Therese Kongsrud, NRK

Sykehusdirektør Morten Lang-Ree anbefaler i sin innstilling at det bare skal være en en kvinneklinikk i Hedmark og Oppland. Det blir da på Lillehammer.

Lang-Ree mener altså at det ikke bør være en kvinneklinikk også i Hedmark.

Fødeavdelingene i Elverum og på de andre sjukehusene blir som nå. Og alle fødsler som ikke er kompliserte, skal foregå på de lokale sykehusene.

Elverum skal dessuten fortsatt ta i mot fortidlig-fødte ned til 30 uker og Gjøvik ned til 35 uker.

Best for de med kompliserte fødsler

Innstillingen vektlegger faglige hensyn og påpeker at de om lag 100-150 kvinnene, som hvert år står foran en komplisert fødsel, vil få et bedre tilbud dersom kompetansen samles på ett sted.

Lang-Ree sier de har brukt god tid på gjennomgang av saken i ledergruppa i de ulike divisjonene. I Hamar og i Elverum har man ønsket et annet utfall, men i ledergruppa kan man ikke bli enig om alt, påpekte Lang-Ree på pressekonferansen i ettermiddag.

Også fagdirektør Toril Kolås mener det er riktig med bare en kvinneklinikk for å samle fagmiljøet.

– Dersom vi ikke gjør det, må vi sende høyrisikofødsler andre steder, sier Kolås.

– Kvinner i Hedmark får dårligere tilbud

– Dette kan øke motstanden mot et storsjukehus i Hedmark, sier fylkesrådsleder i Hedmark, Per Gunnar Sveen.

Han begrunner det med at Hedmark og Oppland nå hadde blitt enige om å jobbe mot et felles sjukehus.

– Men hvis denne innstillingen blir vedtatt av styret, vil fagmiljøet i Elverum forvitres og kvinner i Hedmark vil få et dårligere tilbud, sier Per Gunnar Sveen.

Drakamp mellom Hedmark og Oppland

Det har vært en lang prosess og opphetede diskusjoner rundt hvordan kvinneklinikkene i Hedmark og Oppland skal organiseres fram til et felles storsjukehus for Hedmark og Oppland står klart, rundt 2025.

Kvinneklinikken skal ta seg av risikofødsler og har et bredere tilbud enn de vanlige fødeklinikkene. Kvinneklinikkene har også spesialutdannet personell som kan ta seg av akutt-tilfeller.

På Lillehammer sjukehus er de godt forberedt på å drifte en kvinneklinikk. Derfor har det lenge vært klart at det blir et tilbud der. Politikerne i Hedmark har imidlertid stått på sitt og krevd at det skal være et tilsvarende tilbud i Hedmark.

Intern kamp i Hedmark

Også internt i Hedmark har det vært en drakamp. Den har stått mellom sjukehusene i Hamar og Elverum.

Elverum har i dag en godt utbygd fødeklinikk, mens Hamar har argumentert med at man må se kvinneklinikken i sammenheng med deres tilbud innen bløtdelskirurgi.

I slutten av mars bestemte arbeidsgruppa som utreder fødselsomsorgen i Innlandet at de ikke vil anbefale Hamar sjukehus, dersom det skulle bli aktuelt med to kvinneklinikker.

Fødeavdelingene på sjukehusene i Gjøvik, Kongsvinger og på Tynset er ikke en del av denne prosessen.

Saken avgjøres endelig av styret i Sykehuset Innlandet den 19. april.

Se tv-innslag rundt lokaliseringsdebatten:

Overlege Jakob Nakling ved sykehuset i Lillehammer hevder det er sløsing med ressurser å ha en klinikk i hvert fylke.
Han mener Lillehammer både er det beste og billigste alternativet.

Kvinneklinikk i Lillehammer best og billigst