NRK Meny
Normal

Venstre: – Ønsker barnefaglig kompetanse inn i Utlendingsnemnda

Venstre ønsker at barnets beste skal veie enda tyngre i asylbarn-sakene som UNE avgjør.

Dorna med venninnene i skolegården i Vang.

VENNSKAP: Dorna med venninnene i skolegården i Vang. De har skrevet brev til Kongen der de ber om at niåringen skal få bli i Norge.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

– Vi ønsker blant annet helsepersonell og barnefaglig kompetanse inn i nemnda, sier Ketil Kjenseth, stortingsrepresentant for Venstre og medlem i helse- og familiekomiteen.

Han sier at grunnen er at partiet mener at barnets beste ikke blir tillagt nok vekt i såkalte asylbarn-saker.

Den siste tiden har det vært stor oppmerksomhet rundt flere asylbarn, blant annet i saken om niårige Dorna i Valdres.

Dorna har bodd i Valdres og Norge hele livet, men UNE har bestemt at hun og foreldrene skal sendes ut av landet, fordi de mener foreldrene har forsøkt å forfalske identiteten sin. Familien har stor støtte i hjembygda, og en støttegruppe har hjulpet dem med økonomiske bidrag til advokat.

Dissens i UNE i Dorna-saken

Utreisedatoen til Dorna og foreldrene er i dag, 2. juli 2014. Foreldrene har vært i Norge siden 2003, og er fra henholdsvis Kina og Iran.

Dorna må jo være et av de asylbarna som har bodd lengst i Norge, og det vil forundre meg om saken hennes ikke kommer opp på nytt.

Ketil Kjenseth, Venstre

Da UNE skulle gjøre et endelig vedtak på om familien fikk bli i Norge eller ei, var det dissens i nemnda. To mente at familien skulle sendes ut av landet på grunn av innvandringsregulerende hensyn, mens mindretallet mente at familien måtte få bli i Norge på grunn av at det er til det beste for Dorna.

I dag er nemndlederne i UNE jurister, i tillegg til at det er jurister som forbereder sakene før de kommer til nemnda. Ketil Kjenseth mener jurister i for stor grad vurderer lover og lovverk, og at det bør annen kompetanse inn for å se på barnas totale situasjon.

Regner med at Dorna får bli

I fjor høst la KrF og Venstre fram en løsning for asylbarna som har vært lenge i landet, sammen med regjeringspartiene Høyre og Frp.

Engangsløsningen skulle gi opphold til asylbarna, men har en rekke unntak.

Èngangsløsningen for asylbarn trådte i kraft fra 1. juli, og Kjenseth regner med at saken til Dorna og familien i den forbindelse vil bli vurdert på nytt.

– Dorna må jo være et av de asylbarna som har bodd lengst i Norge, og det vil forundre meg om saken hennes ikke kommer opp på nytt, sier Kjenseth.

Ketil Kjenseth

ØNSKER ENDRING: Ketil Kjenseth ønsker at flere asylbarn som har bodd lenge i landet skal få bli.

Foto: Signe Karin Hotvedt/NRK

Justisdepartementet svarer i en e-post at forskriften om éngangsløsning gjelder 1. juli, men at de ikke kan si noe mer om hvem som omfattes av løsningen.

– Det er det UNE som avgjør. Vi har ikke myndighet til å gripe inn i enkeltsaker som ikke har med rikets sikkerhet eller nasjonale interesser å gjøre, skriver Andreas Skjøld-Lorange, kommunikasjonsrådgiver i departementet.

– Arbeidet med barnefaglig kompetanse er allerede godt i gang

Det er kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget som tar hånd om innvandringspolitiske spørsmål i Norge.

Ingjerd Schou (H) er medlem i komiteen, og på spørsmålet om de vil arbeide med Venstres forslag om mer barnefaglig kompetanse i UNE, svarer de at dette arbeidet allerede er godt i gang.

– Det som er på høring nå er den permanente løsningen som er foreslått hvor asylbarna skal få bli og det barnefaglige skal styrkes. Under dette er det skolering på gang, slik at det skal bli mer fokus på faglig kompetanse vedrørende barn i UNE. Dette føyer seg godt inn i det arbeidet som er igangsatt, svarer hun.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND