NRK Meny
Normal

Vil ha 500 ulver i Norge

Den norske ulvebestanden må økes med flere hundre dyr for at den skal være levedyktig på lang sikt. Det fastslår en rapport bestilt av svenske myndigheter, ifølge WWF Norge.

Ulv

Ifølge en rapport bør man må øke antall ulver drastisk for å få en levedyktig bestand.

Foto: Franck Delhomme / Franck Delhomme

Arnfinn Nergård

Arnfinn Nergård mener mer ulv vil skade utmarksbeitet.

Foto: Hedmark fylkeskommune
Rasmus Hansson

Rasmus Hansson sier økt bestand i Sverige, vil gi mer ulv i Norge.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Den internasjonale forskningsrapporten mener at den skandinaviske ulvebestanden må økes til mellom 3 000 – 5 000 dyr. Den norske ulvebestanden bør økes fra cirka 35 dyr til et sted mellom 300 til 500.

Ifølge rapporten må dette til for at den skandinaviske ulvebestanden skal være langsiktig levedyktig. Rovviltnemnda i Hedmark mener en økning i antall ulv vil bety slutten for utmarksbeite.

– Det er en viktig ressurs som vi bør ta vare. Jeg mener at det er et klart brudd med Stortingets forutsetning om en todelt målsetning. Vi skal både ha rovdyr og ivareta utmarksbeitet, sier leder i Rovviltnemda i Hedmark, Arnfinn Nergård til NRK.

– Helt uaktuelt!

Etter påske skal Stortinget gå gjennom Rovviltforliket og på nytt avgjøre hvilke bestandsmål som skal gjelde for Norge. Stortingsrepresentant for Hedmark Senterparti, Trygve Slagsvold Vedum, sier at det uansett ikke er aktuelt med en tidobling av ulvebestanden i forhold til i dag.

– Det vil skape så høyt konfliktnivå, at det kommer ikke til å skje, sier Slagsvold Vedum.

Han sier at politikerne vil ta hensyn til alle rapporter og kunnskap som foreligger i forhold til rovdyr, men at hovedutfordringen nå er at det har blitt et høyt konfliktnivå rundt rovdyrpolitikken.

– Soria Moria-erklæringen er klar på at man ønsker en innstramming av bestandsmålene. Det er også mitt klare mål å få redusert rovdyrbestanden, slik at det blir mindre belastning på lokalbefolkningen i de utsatte områdene, sier Slagsvold Vedum.

Foreslår flere svenske ulver

I Sverige finnes det i dag cirka 210 ulver, i Finland cirka 150, mens det i Norge er et sted mellom 33 og 39. Forskerne mener altså at det må til en drastisk økning for å sikre ulvebestanden.

Den svenske regjeringens rovdyrutredning foreslår en dobling av den svenske ulvebestanden, etter at de har fått kritikk for rovdyrforvaltningen sin av EU-kommisjonen. Blant annet for sin kvotejakt.

– Hvis svenskene øker ulvebestanden sin, noe som er høyst sannsynlig at de gjør, betyr det at det blir mer ulv i Norge, sier Rasmus Hansson i miljøorganisasjonen WWF Norge.

Også Senterpartiets miljøpolitiske talsmann Knut M. Olsen sier det vil bli en økning av ulv i Norge, hvis Sverige øker sin bestand. Sjøl om Norge skulle velge å beholde bestanden slik den er i dag.

– En stor økning av bestanden i Sverige vil uansett føre vesentlig mer streifulv i Norge, helt uavhengig av hvor mange revir og rene norske ulvestammer vi måtte ha, sier Olsen til NRK.

Må ta egne beslutninger

Nergård i Rovviltnemnda i Hedmark håper at norske politikere tar egne beslutninger, og ikke øker bestanden sjøl om svenskene skulle gjøre dette.

– Jeg håper virkelig at Norge fører sin egen rovdyrpolitikk. Jeg vet ikke hva et EU-direktiv for svenskene vil bety for oss, men jeg håper vi skal ha anledning til å fatte våre egne vedtak på rovdyrpolitikk, sier Arnfinn Nergård.

I dag preges ulvestammen av innavl. Ifølge rapporten skyldes dette at den er for liten, og ulver som kommer fra Finland og Russland blir skutt nord i Sverige. Dermed kommer den aldri fram til sine artsfrender i sør.

Vil unngå innavl

Forskerne bak rapporten mener at dagens bestand må ha tilførsel av minst ti dyr utenfra i året for overleve på lang sikt uten ytterligere innavl.

Ifølge miljøorganisasjonen WWF Norge foreslår rapporten et samarbeid mellom Norge, Sverige, Finland og Russland for å sikre bestandsmålet.

Et utvalg, satt ned av det svenske miljøverndepartementet, inviterte i oktober i fjor et internasjonalt panel av biologer til å utrede den genetiske statusen i den skandinaviske ulvestammen.

Rovdyrutredningen overleveres den svenske regjeringen 20. april. Et endelig forslag til ny rovdyrpolitikk skal fastlegges innen 1. juli neste år.