Vil bli helsefagarbeidere

De ønsker seg ei framtid som helsefagarbeidere. Nå arrangeres det kurs i «helsenorsk» for fremmedspråklige for å skaffe sårt tiltrengt arbeidskraft i helsesektoren.

Fremmedspråkelige lærer helsenorsk i Nord- og Midt Gudbrandsdal

VIL HA HELSEJOBB: Her er kursdeltagerne fra Karriere Oppland i Nord- og Midt Gudbrandsdal.

Foto: Oppland fylkeskommune

Med permen full av notater sitter 34 år gamle Nebai Hadghu klar ved undervisningsbordet ved læringssenteretet Karriere Oppland i Valdres. En dag i uka kommer han og fire andre fremmedspråklige hit på kurs.

– Vi lærer mye om etikk og kommunikasjon, og om målrettet miljøarbeid. Det er mye å lære, sier Nebai Hadghu.

Nebai Hadghu

ELSKER YRKET: Nebai Hadghu har en universitetsutdannelse innen landbruksteknikk. Men mener helsefag er det beste yrket i verden.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Slik skal kursdeltagerne lære det norske helsevesenet å kjenne, for etter hvert å kunne ta fatt på ei helsefagutdanning. I tillegg til undervisninga jobber Nebai, som opprinnelig kommer fra Eritrea, to dager i uka ved tilrettelagte tjenester i Nord-Aurdal kommune.

– Dette tilbudet hjelper meg veldig. Her får jeg både praktisk og teoretisk trening. Alt blir lettere å forstå, også i hverdagslivet, sier Nebai.

Enormt behov

Nebai og medelevene startet på kurs i fjor høst. Da fikk Karriere Oppland, som er Oppland fylkeskommunes tilbud om karriereveiledning og opplæring for voksne, støtte fra Helsedirektoratet til å starte fem prosjekt i Oppland fylke. Målet er å øke antall kvalifiserte helsefagarbeidere med minoritetsspråklig bakgrunn i kommunale pleie- og omsorgstjenester.

Halvparten av landets ti prosjekt foregår i Oppland, og til sammen 49 potensielle helsefagarbeidere kurses nå rundt om i fylket.

Behovet for denne yrkesgruppen er enormt stort, sier Inger-Line Haraldsen, som leder prosjektet i Valdres.

– De som deltar må være både egnet og motiverte for jobben. Her får de hjelp slik at de raskets mulig kan starte på opplæringa, for så å kunne ta fagbrev, sier Haraldsen.

– Må kunne språket

Elevene får norskopplæring i tillegg til helsefagopplæring. For Nebai, som egentlig har universitetsutdanning i landbruksteknikk, er språket avgjørende.

– Vi må beherske norsk før vi kan jobbe. Da kan du gjøre så mye, men uten språket er det vanskelig, sier Nebai.

– Jeg elsker dette

Nå vil Karriere Oppland søke om mere midler slik at flere kan komme på kurs. Nebai avslutter kurset til sommeren og målet er å ta fatt på helsefagutdanning til høsten. Han er ikke i tvil om at han har valgt riktig.

– Jeg elsker dette, det er veldig tilfredsstillende å kunne hjelpe. Og jeg er veldig imponert over dette yrket, det finnes ikke bedre, sier Nebai.