Vil forlenge Gjøvikbanen til Moelv

NSB går inn for å ruste opp Gjøvikbanen betraktelig og forlenge den helt til Moelv. Men Jernbaneverket unnlater å svare på forespørsler om å møtes for å diskutere utviklinga av Gjøvikbanen.

lokomotiv, Gjøvikbanen

NSB ønsker på sikt forlenge Gjøvikbanen helt til Moelv.

Foto: NRK

Gjøvik stasjon

NSB vil utbedre Gjøvikbanen betraktelig.

Foto: Jorun Vang

En sammenkobling mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen vil styrke kollektivaksen mellom Lillehammer, Gjøvik, Toten, Hadeland og Oslo. Det påpeker NSB i en høringsuttalelse til Nasjonal transportplan, NTP.

I tillegg ønsker NSB å gjennomføre flere tiltak på Gjøvikbanen som kan gi timesfrekvens mellom Oslo og Gjøvik og halvtimesfrekvens Oslo og Hadeland, skriver Oppland arbeiderblad.

NSB vil bygge bedre krysningsspor og utbedre strømforsyningen på Gjøvikbanen, i tillegg til å forlenge banestrekningen helt til Moelv.

Jernbaneverket lar ikke høre fra seg

Fylkesordfører Gro Lundby skal, ifølge OA, i lengre tid forsøkt å få i stand et møte med Jernbaneverket for å diskutere Gjøvikbanens fremtid.

I et brev til Jernbaneverket datert 20. august, har hun informert om at Jernbaneforum Gjøvikbanen skal ha et møte i slutten av september. Lundby har bedt Jernbaneverket om innholdet i sin utviklingsplan for strekningen under dette møtet, men Jernbaneverket har ikke latt høre fra seg.

Tore-Jan Killi i Gjøvikregionen sier til OA at manglende respons fra Jernbaneverket viser at etaten ikke tar regionen og fylkeskommunens utålmodighet for å utbedre Gjøvikbanen på alvor.