NRK Meny
Normal

- Dårlig E6-løsning mellom Biri og Øyer

Mange har reagert kraftig på at det settes opp midtdeler mellom Øyer og Biri på E6, istedenfor firefelts vei. Regjeringen forsøker nå å finne en ny løsning for veien.

Mjøsbrua

På E6 nordover fra Mjøsbrua ved Biri skal det bygges midtdeler helt til Øyer, en distanse på 35 kilometer. Det planlegges to forbikjøringsfelt.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Regjeringen arbeider nå på spreng for å finne nye løsninger for bygging av ny E6 mellom Biri og Øyer.

Ikke framtidsretta

Bård Hoksrud (Frp)

Bård Hoksrud mener midtdeler på E6 er lite framtidsretta.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Ifølge statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet har det kommet mange reaksjoner på at Vegvesenet legger opp til to strekninger på henholdsvis 15 og 17 kilometer uten forbikjøringsmuligheter.

– Vi er i alle fall ikke framtidsretta, når vi vet hvor mye trafikk det er der. Dessverre er det slik at den forrige regjeringa ønsket at det skulle være to – og trefelts på denne strekninga. Det kan også bli problematisk for utrykningskjøretøy å komme fram, så dette er ingen god løsning, sier Hoksrud.

Mellom det planlagte forbikjøringsfeltet ved Sembshagen nord for Biri, og det neste planlagte forbikjøringsfeltet ved Vingrom kirke er det omtrent 15 kilometer.

Lenger nord, mellom Vingrom kirke og Hunderfossen i Øyer, blir det en enda lengre strekning på omtrent 17 kilometer der bilistene ikke kan kjøre forbi ved uhell.

Lenger enn ønskelig

Planene møter motstand fra blant annet ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet og Lastebileierforbundet i Hedmark og Oppland.

– Det er en veldig lang strekning, mye lenger enn ønskelig, sier leder Guttorm Tysnes.

Bygging av midtrekkverk mellom Mjøsbrua og Vingrom starter allerede i år. Midtrekkverk videre fra Vingrom til Ensby ved Lillehammers nordgrense mot Øyer, kan begynne i 2016 eller 2017. Planen for denne strekningen ble nylig lagt fram.

Vegvesenet ønsker seg også firefelts vei.

– Det er ingen tvil om at det er behov for firefelts vei, trafikken er for høy for dagens standard, så får vi se hva regjeringen seinere etter hvert kan prioritere, sier Øyvind Moshagen i Statens Vegvesen.

(Saken fortsetter etter bildet.)

E6 Rudshøgda, Ringsaker

Kilometerlange køer på E6 sør for Moelv, der det er midtdeler i dag. En trailer hadde fått bremseproblemer. Bildet er fra 2012.

Foto: Madeleine Cederstrøm

Vanskelig å endre

Hoksrud mener den forrige regjeringa planla en altfor dårlig løsning på E6-utbyggingen på denne strekningen. Han sier det er vanskelig å endre planer som er godt i gang, men at de jobber med saken.

– Vi er alle enige om at det er viktig å få på plass midtdeler for det er et viktig tiltak for å få ned antall drepte og alvorlig skadde i trafikken. Men vi skulle gjerne ha sett at det var firefelts strekning. Det er det vi nå jobber med, og ser på hva som er mulig å få til.

Midtdeleren som settes opp er et strakstiltak fram til det blir bygget firefelts vei på strekningen. Det er ikke avklart når det blir. I Nasjonal transportplan for perioden fram til 2023 er strekningen ikke prioritert.

– Vi er opptatt av å se hva som er mulig, fordi vi er opptatt av å bygge framtidsretta veier som har god standard. E6 i Hedmark og Oppland er en viktig hovedfartsåre mellom Oslo og Trondheim, og den bør en skikkelig firefelts motorvei, sier Hoksrud.