Vil felle mer bjørn

Fylkesmannen foreslår en tredobling av fellingskvota på bjørn. Grunnen er en høy bjørnebestand.

bjørn
Foto: PER LØCHEN / Scanpix

- Vi hadde en registrering av bjørn i Hedmark i fjord ved hjelp av DNA, og resultatet er at vi har minst 55 bjørner i Hedmark, sier seniorrådgiver Kristine Schneede hos Fylkesmannen i Hedmark. Det er endel høyere enn det som er registrert tidligere, derfor har vi foreslått en høyere fellingskvote enn det vi hadde i fjor, sier Schneede.

Tar avgjørelsen i juni

Fylkesmannens forslag til bjørnekvote skal behandles av Rovviltnemda i Hedmark i begynnelsen av juni. Deretter er det Direktoratet for naturforvaltning som bestemmer hvor mange bjørner som kan skytes ved ved ordinær jakt i Hedmark til høsten.

Vil beholde binnene

Fylkesmannen foreslår at jakta på de seks bjørnene skal foregå i tilsammen 16 kommuner vest for Glomma. Da er risikoen liten for å felle noen av de få binnene som finnes i Hedmark. De har tilhold øst i Trysil, mot svenskegrensa. Hannbjørnene er i stort flertall, og de er jaktbare.

Bakgrunnen for forslaget om tredobling er både at bjørnetallet er høyere enn forskerne har trodd, men også at bjørn gjorde betydelige skader på sau i en del beiteområder i Hedmark i fjor. Seniorrådgiver Kristine Schneede hos fylkesmannen sier hun forventer debatt om forslaget til bjørnekvoter.

Uansvarlig felling

Norges Naturvernforbund mener det er uforsvarlig av fylkesmannen å tillate felling av seks bjørner under lisensjakta til høsten.

Årsaken er at bestandsmålene for antallet ynglinger langt fra er nådd. Fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet er uenig i at bestanden tåler dette. Det er Direktoratet for naturforvaltning som vil vedta den endelige fellingskvoten på bjørn i Hedmark.