Vil elektrifisere jernbane

Et flertall i næringskomiteen på Stortinget vil elektrifisere togstrekningene mellom Hamar - Elverum og Kongsvinger. I følge Østlendingen betyr dette at Rørosbanen og Solørbanen elektrifiseres. Dette skal skje tidlig i neste transportplanperiode som går fra 2018 til 2029. Særlig gods- og skognæringen vil nyde godt av en slik omlegging.