NRK Meny
Normal

Vil bygge ny skole i Elverum

Til tross for skrantende økonomi vil politikerne i Elverum bygge en splitter ny skole i kommunen. Prisen på bygget anslås å være 200 millioner kroner.

Ordfører Erik Hanstad

VIL HA NY SKOLE: Ordfører i Elverum, Erik Hanstad mener det skal være mulig å få bygget en ny skole i Elverum, til tross for stramme økonomiske rammer.

Foto: Einar Langholen-Schulstad / NRK

– Elevtallsutviklingen i Elverum sentrum er veldig sterk og nå har vi fulle skoler, sier skolesjef i Elverum kommune, Tord Arnesen.

De eksisterende skolene er fulle og håpet er nå å få en splitter ny skole i Ydalir klar til skolestart høsten 2019. Skolen vil koste 200 millioner å bygge og 25 millioner i årlig drift.

– Vi er jo heldige som har folketallsvekst i Elverum, sier skolesjefen.

Bred politisk enighet

– Dette skal være mulig å få til, selv om det er mye penger. Det ligger inne i langtidsplanene våre og det er bred politisk enighet om at vi skal få en ny skole, sier ordfører Erik Hanstad.

Elverum kommune har slitt med økonomien de siste årene og skolestrukturen har blitt debattert i lang tid. Det er imidlertid ingen penger å spare på nedleggelse av grendeskoler i denne kommunestyreperioden. Høyre fikk ordføreren som følge av en avtale med blant annet Senterpartiet der fredning av grendeskolene er et sentralt punkt.

– Dette er et stort bilde og den nye skolen den skal inn i budsjettet, så det må vi bare se hvordan vi får til, sier Hanstad.

Frykter ikke omkamp

Varaordfører Arnfinn Uthus frykter ikke at det blir noen omkamp om grendeskolene i denne perioden.

– Vi har ei avtale i de kommende fire åra og avtaler er til for å holde. Det forholder jeg meg til, sier han.

Og han tror også den nye skolen skal bli mulig å realisere.

– Vi må jo være åpne for effektiv drift og noe av denne summen ligger allerede inne i økonomiplanen, så jeg tror vi skal få dette til, sier han.