NRK Meny
Normal

Vil bygge ferdig veg og bane

Tre firmaer vil bygge ferdig firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane langs Mjøsa.

Utbygging av ny E6 og Dovrebane langs Mjøsa
Foto: Knut Røsrud / NRK

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har fått tre tilbud på gjenstående arbeider i forbindelse med bygging av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Brøhaug.

Dette er strekningen hvor konkursrammede Alpine Bau tidligere var inne som hovedentreprenør. Det er ventet at entreprenøren som blir tildelt de gjenstående arbeidene starter opp arbeidet før jul.

Les mer: Konkurs kan forsinke E6 og jernbane

Følgende firmaer har levert tilbud på å bygge ferdig firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Brøhaug:

  • Veidekke Entreprenør AS med en tilbudspris på 1.529.093.593 kroner.
  • Hæhre Entreprenør AS med en tilbudspris på 1.291.554.905 kroner.
  • AF Gruppen Norge AS med en tilbudspris på 1.311.199.599 kroner.

Dette skal bygges:

Entreprenøren som blir tildelt oppdraget skal gjøre de gjenstående arbeidene i forbindelse med å bygge:

  • firefelts E6 på en strekning på cirka 6,3 kilometer.
  • dobbeltsporet jernbane på en strekning på cirka 4,2 kilometer.
  • cirka 8,5 kilometer med lokalveger.
  • cirka 8,2 kilometer gang- og sykkelveger i nedlagt Dovrebane.
  • diverse avbøtende tiltak i strandsonen.

Tilbudene skal nå gjennom en intern behandling i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen før en entreprenør blir tildelt oppdraget.

Det er ventet at entreprenøren som får oppdraget kan starte arbeidet før jul.

Åpner som planlagt

E6 åpner som planlagt i 2014 med unntak av en cirka to kilometer lang strekning ved Korslund. Den to kilometer lange strekningen som bl.a. omfatter en vegtunnel på cirka 630 meter kan av sikkerhetsmessige årsaker ikke åpne før sommeren 2015. Dovrebanen vil åpne som planlagt i 2015.