NRK Meny

Vil bli selvstendige

Terningen Nettverk ønsker å bli et uavhengig selskap. Terningen nettverk er et samarbeid mellom 18 private bedrifter og offentlige virksomheter i Hedmark, som samarbeider om utvikling, forskning og innovasjon. Til sommeren går den fem år lange prosjektperioden ut, men prosjektleder Marit Aralt Skaug har håp om at de skal få fortsette.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Bil av veien på fv.51

    Bil har kjørt av veien på fv.51 Golsfjellet, på Opplandsiden av fylkesgrensen. Nødetater er på vei.

  • Flere politistillinger i Innlandet

    Innlandet politidistrikt har fått 41 nye stillinger for 2017. 20 av dem øremerkes etterforskning og forebygging, blant annet ved å følge opp nærpolitireformen og straffesaker bedre. 14 av stillingene skal gå til de tre geografiske driftsenhetene.

  • Vedtok Mjøssykehus

    Styret i Sykehuset Innlandet vedtok enstemmig at de vil ha et storsykehus ved Mjøsbrua. Advarslene mot å bygge en ny stor, offentlig arbeidsplass utenfor de største byene i regionen, ble ikke hørt av styret i Sykehuset Innlandet.