NRK Meny
Normal

– Viktig i kampen mot datakriminalitet

Senteret for cyber- og informasjonssikkerhet, som åpnes i Gjøvik i dag, vil være et svært viktig bidrag i kampen mot datakriminalitet, mener en av president Barack Obamas rådgivende sikkerhetseksperter.

William Pelgrin

RÅDGIVER: William Pelgrin har vært rådgiver for presient Barack Obama i sikkerhetsspørsmål. I dag er han på Gjøvik i forbindelse med åpningen av Senter for cyber og informasjonssikkerhet.

Foto: Dag Andreas Kessel / NRK

William Pelgrin har vært medlem av kommisjonen som rådgir president Obama i sikkerhetsspørsmål. Nå er han i Norge og Gjøvik i forbindelse med dagens åpning av cybersenteret ved høgskolen i byen.

– Senteret bringer mange partnere sammen for å jobbe mot et felles mål, det vil føre til mer årvåkenhet og bedre forskning, sier Pelgrin til NRK.

En annen deltaker på åpningskonferansen for senteret er Joseph Cannataci. Han har vært rådgiver for Europarådet i spørsmål om datakriminalitet.

– Ved å opprette dette senteret, har Norge vist at de har anerkjent betydningen av samspill for å håndtere en utfordring som datakriminalitet og informasjonssikkerhet, sier Cannataci.

Cybersikkerhet

Senter for cyber- og informasjonssikkerhet (CCIS) blir et nasjonalt senter for forskning, utdanning og trening i å håndtere kritiske situasjoner knyttet til informasjonssikkerhet.

Ved oppstarten er det etablert hele ti professorater, og i løpet av et par år anslås det å være 75-80 ansatte der.

Kjernen i senteret er fagmiljøet ved NISlab (Norwegian Information Security Laboratory). I tillegg bidrar en rekke institusjoner innen politi, forsvar, næringsliv og akademiene til senteret.

Institusjoner som Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Forsvaret, Kripos, PST, Eidsiva, Statkraft, Statnett, Telenor og IBM bidrar alle til etableringen av senteret.

Samlet handlekraft

Tone Hoddø Bakås

Tone Hoddø Bakås

Foto: Ida Hjerkinn

Tone Hoddø Bakås, daglig leder ved Norsk senter for informasjonssikring i Gjøvik, mener etableringen av cybersenteret er avgjørende for å håndtere fremtidens kriminalitet.

– Dette øker evnene våre til å møte og håndtere det trusselbilde som kommer. Det er viktig med kunnskap og samlet handlekraft som vi får med et slikt senter, sier hun.

Også hun trekker fram det spesielle i at så mange samarbeidspartnere bidrar til etableringen av senteret. Slik oppnår men større handlekraft mellom forskjellige virksomheter og sektorer.

– Det også er viktig med forskning på internasjonalt nivå, fordi hackerne er internasjonale. Det er viktig å jobbe i forhold til å styrke etterforskning, digitale spor og informasjonssikkerhetsledelse for å møte den framtidige trusselen, sier hun.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

Video fra Hedmark og Oppland

Elena fra Lillehammer er opptatt av de små bedriftene
Nils Thore Jansson fra Finnskogen mener mye om mangt, særlig om politikere og sentralisering.
Bar Hassan fra Follebu skal stemme for første gang