Vi kaster 50 kilo mat i året

Hver av oss kaster 50 kilo mat i året. Nå skal det avfallet behandles på det nye Mjøsanlegget i Lillehammer. Der havner nemlig matavfall fra 75.000 husstander i Hedmark og Oppland.

Byggestart av Mjøsanlegget

BYGGESTART: Styreleder i Mjøsanlegget, Grethe Olsbye, med Inge Morten Haave (GLØR) og Stien Giæver (GLT) på veg til byggeplassen for det nye Mjøsanlegget.

Foto: stein schinstad / nrk

Mjøsanlegget eies og skal drives av de fire avfallsselskapene Hias, SØIR, GLT og Glør. I dag startet byggarbeidene på Roverudmyra i Lillehammer, mens anlegget skal stå klart til bruk i juni 2016.

Grethe Olsbye, styreleder Mjøsanlegget.

TAR IMOT DET DU IKKE SPISER OPP: – Vi skal ta imot matavfallet fra 75.000 husstander, sier Grethe Olsbye, styreleder i Mjøsanlegget.

Foto: Stein Schinstad / nrk

Hver av oss kaster 50 kg mat i året.

Grethe Olsbye
tom werven

MÅKEJEGER: – Vi håper de store flokkene med måker og kråker forsvinner fra Roverudmyra når det nye anlegget kommer i drift, sier Tom Werven, daglig leder i Mjøsanlegget.

Foto: stein Schinstad / nrk

– Vi skal lage biogass, gjødsel og jordprodukter, sier Grethe Olsbye, styreleder i Mjøsanlegget.

Det nye anlegget får en støtte på 25 millioner kroner fra Enova.

Kvitter seg med måker og kråker

Mjøsanlegget kan ta imot mye matavfall, til sammen 600 tonn i uka fra hele regionen. Alt avfallet tømmes i lukkede systemer.

– Dermed blir vi kvitt mye av luktplagene, sier daglig leder i Mjøsanlegget, Tom Werven.

Han legger til:

– Dessuten vil også de store flokkene med måke og kråke forsvinne.

Sorterer automatisk

Det nye anlegget for mottak av matavfall, vil sortere ut emballasjen automatisk.

– Den plukker automatisk unna metall og glass, sier Werven.

Likevel må du fortsette å sortere avfallet som før.

– Vi håper folk fortsetter å være like flinke til å sortere som før, sier Werven. Maskinene vil klare sorteringen, men det blir både dyrt for oss. I tillegg vil det bli ekstra slitasje på utstyret, sier han.

Gass for buss

Bioavfall lager gass med stort innhold av metan. Mjøsanlegget skal lage gassen om til drivstoff for busser og andre kjøretøy.

– Vi skal årlig lage biogass som drivstoff, tilsvarende mellom 2 og 2,5 millioner liter diesel i året, sier Olsbye.

Håpet er nå at Mjøsanlegget får avtaler med busselskaper og andre store bilflåter.

– Vi håper biogass som drivstoff kan komme inn i anbudspapirene når for eksempel fylkeskommunene skal forhandle om nye bussavtaler, sier hun.