NRK Meny
Normal

Ny rapport: Krigsveteraner må få hjelp der de bor

En ny rapport viser at skoler, barnehager og helsevesenet trenger mer kunnskap om hvordan de skal håndtere krigsveteraner og deres familier.

Norske soldater i Nord-Afghanistan

VETERANER: Flere enn hundre tusen norske kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner siden krigen. På bildet ser vi norske soldater i Nord-Afghanistan.

Foto: Heiko Junge / Scanpix

Det kom frem i en rapport som ble overrakt Forsvarsdepartementet i dag.

– Skal forsvarsveteraner og deres familier få den hjelpen og oppfølgingen de trenger er det viktig at kommunene vet hva de skal gjøre, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø.

Han foklarer at det er ute i kommunene veteranene bor, og at det er der de må henvende seg hvis de får behov for støtte.

– Da må apparatet være på plass, sier Bø.

I dag var han i Elverum for å motta sluttrapporten for pilotprosjekt Østerdalen.

Siden 2011 har forsvarskommunene Elverum og Åmot vært prøvekommuner i prosjektet, der målet har vært bedre ivaretagelse og oppfølging av krigsveteraner og deres familier.

I de to Østerdalskommunene bor det i dag 850 krigsveteraner under 70 år.

Erfaringene fra pilotprosjektet har dannet en del av grunnlaget for den nye oppfølgingsplanen «I tjeneste for Norge», som ble lansert av syv departementer i fellesskap i august i år.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Espen Andre Kristiansen, Erik Hanstad og Øyvind Bø

Åmot-ordfører Espen André Kristiansen (fra venstre) og Elverums-ordfører Erik Hanstad har jobbet for å yte bedre hjelp til krigsveteraner. I dag kom de med sine anbefalinger til stassekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Viktig med kunnskap

Kvinner og menn som har tjenestegjort i utlandet får ikke den hjelpen de har behov for og krav på, ifølge en rapport fra riksrevisjonen som kom tidligere i år.

Noen får psykiske problemer og sliter med å takle hverdag- og familieliv. De får problemer med å komme seg ut i jobb etter endt utenlandsoppdrag, og flere har et risikofylt eller skadelig alkoholforbruk.

– Det er viktig at vi som har så mange veteraner bosatt i våre kommuner vet hvilke utfordringer det kan medføre, slik at vi kan legge til rette og gi den hjelpen som trengs, sier ordfører i Elverum, Erik Hanstad.

Både han og Åmot-ordfører Espen André Kristiansen var til stede da rapporten ble levert i dag.

Les hele rapporten her.

Fokus på barna

I rapporten kommer det frem at det er behov for mer kunnskap om hvilke behov krigsveteraner og deres familier har, slik at kommunene bedre kan hjelpe disse.

Det er nødvendig at både ansatte i helsevesen, barnehager og skoler kurses i å håndtere dette og at de samarbeider tett med Forsvaret, konkluderer de to forsøkskommunene.

Både Elverum og Åmot har i forsøksperioden hatt et tett samarbeid med Forsvaret og etatene imellom.

– Dere har gjort et nybrottsarbeid som gir oss gode modeller å jobbe videre med, sa statssekretæren i dag.

Statssekretæren lovet mer fokus på familiene til forsvarsveteraner, og da særlig barna.

– På veteranområdet, som på alle andre områder, er det barna som er de mest sårbare. Derfor skal vi ta ekstra godt vare på dem som har en av foreldrene sine ute i internasjonale operasjoner. Det er viktig at de som er i kontakt med barna til daglig, vet hva dette innebærer og kan gi nødvendig støtte, sa Bø.

Rapporten kommer med en rekke anbefalinger for det videre oppfølgingsarbeidet:

  • At tjenesteytere i og utenfor helsetjenesten har tilstrekkelig kompetanse for å utøve sine oppgaver
  • At feltets aktører evner å samhandle på en effektiv måte
  • God koordinering av tiltak som rettes mot veteranen og veteranfamilien
  • At fokus på stresshåndtering og forebygging av stressrelaterte lidelser hos veteranen og veteranfamilien forsterkes
  • I gangsetting av forskning rettet mot familieområdet med utgangspunkt i norske forhold

Foregangskommuner

Rapporten ble lagt frem på NAV-kontoret i Elverum. I løpet av prosjektperioden har NAV Elverum samarbeidet tett med Forsvaret og fått spesialkompetanse når det gjelder oppfølging av krigsveteraner.

Det har vært for lite kunnskap i NAV-systemet om hvilke utfordringer krigsveteraner sliter med. Dette har ført til mangelfull og feil saksbehanndeling i systemet, står det i rapporten.

Spisskompetansen som Elverum har opparbeida seg skal nå utnyttes og NAV Elverum skal fungere som rådgivere for andre NAV -kontorer i veteran-saker landet rundt.

Selv om prosjektperioden nå er avsluttet, vil Elverum og Åmot jobbe videre med å finne tiltak for å bistå forsvarsansatte og deres familier.

- Det viktigste vi har lært er at vi fortsatt lærer. Mye av den jobben vi har gjort gir oss et grunnlag for å jobbe videre, sier Åmot-ordfører Espen André Kristiansen.